Gener gör stadsfåglar bättre rustade för stress

Talgoxar som lever i stadsmiljö är bättre på att hantera urbana stressfaktorer än sina släktingar på landsbygden. Förklaringen finns i arvsmassan.

Publicerad
Fåglar i städer behöver vara mer aggressiva än sina släktingar på landet för att få tillräckligt med föda.
Bild: Caroline Isaksson

Talgoxar är vanliga i hela Europa och det är sedan tidigare känt att fåglar från olika europeiska populationer är genetiskt ganska lika varandra. Nu kommer dock oväntade forskningsresultat.

I en ny studie har forskare identifierat tydliga genetiska skillnader mellan talgoxar som lever i städer jämfört med talgoxar som lever i lantlig miljö. Studien är publicerad i tidskriften Nature Communications.

Generna skiljer sig åt

– Talgoxar som lever i städer är mer aggressiva och innovativa. De är så illa tvungna att vara lite tuffare för att komma åt mat. Det här vet man sedan tidigare, men man har inte vetat varför. Nu kan vi visa att generna skiljer sig åt mellan urbana och rurala talgoxar, säger Caroline Isaksson, som har lett studien och som är lektor i biologi vid Lunds universitet.

Sammanlagt undersökte forskarna talgoxar från populationer i nio europeiska städer. Resultaten har sedan jämförts med talgoxar som lever i närheten, men i lantlig miljö. Till exempel i ett naturreservat eller i lantbruksmiljö.

Serotonin spelar in

Ett antal gener utmärkte sig tydligt hos stadsfåglarna och det gällde oavsett om talgoxarna bodde i Malmö eller München. Det är förmodligen ingen slump. Historiskt har olika beteenden som reglerats av signalsubstansen serotonin, som exempelvis aggression och dygnsrytm, selekterats och förts vidare från generation till generation. Detta för att talgoxar som lever i städer ska vara bättre lämpade att hantera störningar i form av människor, buller och ljusföroreningar.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Studien beskrivs som unik i sitt slag och är den hittills största som undersöker hur stadsmiljöer påverkar arvsmassan hos djuren som lever där.
– Jag har fått många gratulationsmejl från forskare runt om i Europa. Det här är lite av ett landmärke inom urban fågelekologi, säger Caroline Isaksson.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor