Här är världens mest utrotningshotade hajar

Två tredjedelar av alla revhajar och rockor hotas av utrotning. Läget är mer akut än forskarna trott.

Publicerad

Tjurhajen är känd för att vara aggressiv. Den pekas nu ut som en av de arter som löper störst risk för utrotning.
Bild: Colin Simpfendorfer

På korallrev runt om i världen lever 134 hajarter och rockor. De fyller en rad viktiga ekologiska funktioner. Om hajen försvinner riskerar till exempel mängden växtplankton att öka, vilket i sin tur kan leda till att korallrevet inte får tillräckligt mycket ljus.

I en ny studie konstaterar ett internationellt forskarlag att nästan två tredjedelar av alla rockor och revhajar hotas av utrotning.

– Det var förvånande att hotnivån för dessa arter är så hög. Också många arter som vi trodde var vanliga minskar i oroväckande takt, säger forskaren Samantha Sherman vid Simon Fraser university i Kanada.

Fiske största problemet

I procent av hotade arter är utrotningsrisken nästan dubbelt så hög för revhajar och rockor som för övriga 1 199 hajar och rockor som dokumenterats runt om i världen. Hotbilden bedöms som mest allvarlig för de största djuren. Två av de arter som löper störst risk för utrotning är tjurhaj (Carcharhinus leucas) och revmanta (Mobula alfredi) som finns i över 60 länder. Båda är ovanligt stora.

Bara en enda av de 134 undersökta arterna, blåfläckig stingrocka (Taeniura lymma), ökar i antal. Studien är publicerad i tidskriften Nature Communications.

Korallrev är känsliga för temperaturökningar och klimatförändringar, men forskarna konstaterar att det är överfiske som utgör det största hotet mot revhajar och rockor. Såväl haj som rocka äts i många länder. Rockor används också inom läderindustrin och hajar dödas för fenorna.

Endast sjökor och delfiner anses mer hotade än hajar och rockor.

Ny lagstiftning

Forskarlaget efterlyser nu omedelbara åtgärder i form av lokala fiskeskyddsområden och internationella marina fiskeöverenskommelser.

– Jag är fortfarande hoppfull. Uppmärksamheten från allmänheten ökar när det gäller bevarandearbete. I november 2022 röstade regeringar från hela världen för att tillämpa internationella handelsregler för hajar och rockor, säger Samantha Sherman.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor