Harry Potter – ett hot mot ugglor?

Handeln med vilda ugglor har ökat kraftigt i Indonesien. Forskare menar att ”Hedwig” är en bidragande orsak, det vill säga, den tama uggla som förekommer i Harry Potter.

Publicerad
Harry Potter har en tam fjälluggla, en fridlyst art som är akut hotad. 
Bild: istock

I Indonesien kallas ugglor för Burung Hantu, som betyder ”spökfåglar”. Men på de marknader som säljer vilda fåglar kallas de numera Burung Harry Potter, Harry Potters fåglar.

Forskare från Oxford brookes university i England har detaljgranskat fågelmarknaderna i Indonesien under fyra år och jämfört resultatet med äldre data om fågelförsäljning i regionen.

Enligt forskarnas beräkningar såldes 13 000 ugglor på Indonesiens fågelmarknader förra året. Innan Harry Potter-eran var ugglor sällan till salu. Som exempel kan nämnas att 150 000 fåglar omsattes på Jakartas största fågelmarkanad 1987, inga var ugglor.

Runt millenniumskiftet utkom den första Harry Potter-boken på indonesiska och ungefär samtidigt nådde filmen regionen. Ett fåtal ugglor började då dyka upp på marknaderna, men den kraftiga Harry Potter-effekten kom tio år senare och sammanfaller med utbyggnaden av internet och att fågelmarknaderna började saluföra sitt utbud online. Samtidigt började det dyka upp forum som handlar om ugglor som sällskapsdjur, även det en Harry Potter-effekt menar forskarna.

De flesta av ugglorna som säljs på Indonesiens marknader tillhör släktet Otus, dvärguvar. Harry Potters uggla Hedwig är en fjälluggla. En art som är fridlyst och akut hotad.

Forskarna, som publicerat sina rön i Global ecology and conservation, menar att ugglornas popularitet som sällskapsdjur kan bli ett hot mot de vilda bestånden. Därför måste marknaderna regleras och skyddet stärkas. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor