Annons
IQ-test.

IQ-test. Halva befolkningen beräknas ha ett IQ mellan 90 och 110 enligt Wechslerskalan. Tillhör man de 2 procent som har mer än 131 poäng kan man gå med i Mensa, en förening för mycket intelligenta människor.

Bild: 
Istockhpoto

IQ sjunker i de skandinaviska länderna

Den långa epoken av växande IQ-resultat utmanas nu av fallande resultat i Skandinavien. Forskare befarar att denna trend kan komma att spridas till fler länder.

Författare: 

Publicerad:

2017-12-27

Under stora delar av 1900-talet har vi presterat bättre och bättre i tester som mäter intelligenskvoten (IQ). Trenden har gällt så gott som alla länder där detta har kunnats mätas. Effekten har beräknats till nästan 3 poäng per decennium när den varit som starkast. En av huvudförklaringarna är att 1900-talets skola och arbetsliv blivit allt mer abstrakt och rationellt, och att detta påverkat vårt sätt att tänka. Detta upptäcktes av den nyzeeländske statsvetaren James Flynn för ett par decennier sedan, och fenomenet kallas Flynn-effekten.

Men i en ny artikel i tidskriften Intelligence så visar James Flynn att de skandinaviska länderna nu faller i IQ. Norge, Danmark och Finlands utveckling är påtagligt lika under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Det handlar om en genomsnittlig förlust på 0.23 IQ-poäng per år sedan 1990-talet. Inte mycket per år – men på sikt en kraftig effekt. Både Finland och Norge har alltså tappat flera poäng sedan 1990-talet, i Danmark är tappet något svagare. Sverige saknar data för senare år, men ligger mycket nära grannländerna i mätningarna för 1990-talet. James Flynn tror att Sverige följer sina grannländer i utvecklingen.

– Det är tydligt att alla skandinaviska länder har en fallande trend sedan 1995, säger James Flynn. Det verkar som att de faktorer som gjort att IQ har ökat har tappat kraften.

James Flynn menar att skolorna generellt har förbättrats under perioden 1900–1980. Men sedan dess tror han inte att kvaliteten har ökat i skolorna.

– Det kan vara så att Skandinavien ligger före en större trend, säger han. Flera andra länder visar tecken på stagnation i IQ-tillväxt, till exempel Storbritannien, Nederländerna, Estland och Tyskland. Men i USA fortsätter IQ att stiga.

– Vi har sett att skolarbetet är mindre krävande i många länder, säger James Flynn. I många länder så lägger eleverna mindre tid på läxor och läsning.

Det kan ibland vara lätt att avfärda IQ-tester som något som bara mäter någon form av abstrakt logisk läggning. Men mönstringsresultaten i Sverige är talande. Av de män som presterade sämst (fick 1 på en 9-gradig skala) som 17-åringar så fick hela fem procent inte uppleva sin 45-årsdag.

Kan vi vända denna nya trend?

– Jag vet faktiskt inte, säger James Flynn. Men det är långt viktigare att vi använder oss av den stora och faktiska ökning vi upplevt på lång sikt till något vettigt, än att bekymra oss över ett mindre fall. Men en bra sak vore om fler läste tjocka böcker, gärna om historia. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

22

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Mönstringstest är inget IQ-test. Varför alltid blanda ihop detta med ett riktigt IQ-test.

Vad mäter IQ testet? De jag känner med hög IQ och som skryter om det är inte de personer jag uppskattar.
Jag uppskattar de som tänker brett, gör något för andra, lever behärskad med tanke på miljön. De lever rättvist,
kan resonera och reflektera
DET är hög IQ för mig .

Jo visst, men nu finns det ett IQ test som mäter just IQ. Lite väl postmodernt att hävda något annat.

Håller med dig, Per!
Det finns många olika intelligenser eller förmågor, vilka alla behövs. Daniel Goleman skrev boken om emotionell intelligens, EQ. Susanna Ehdin skrev en intressant bok om holistisk intelligens, HQ, som försöker koppla ihop flera viktiga intelligenser under ett övergripande paraply. Social intelligens beskrevs t.ex. som SQ. En pedagogisk bok, ”Inlärningsrevolutionen”. beskrev 7 olika stilar eller begåvningar, som visuo-spatial, matematisk-logisk (klassisk IQ), musikalisk, social, språklig, intuitiv och kroppslig-kinestetisk. Tjing!

SQ är en typ av intelligens som inte är så vanlig och många tror sig besitta när de inte kunnat prestera högt på ett IQ-test. Det är ett slags utjämningstänkande i socialdemokratiskt tröstprisfantasi. Bara för att man ägnar sin tid åt att härma andras sociala mönster, bra eller dåliga, betyder det inte att man besitter en full Social Quotient. Dvs ska man tillskriva sig som en person med hög social kompetens, eller andra egenskaper, så måste man också kunna mäta det på ett korrekt sätt annars är det som att sätta en egendiagnos utan relevant utbildning och erfarenhet för att göra det.

Det duger gott och är dessutom det enda tillgängliga testet som gjorts under längre period och på stora befolkningsdelar.

Förvisso inte sin fullfjädrade form, men det kan ge väl ge en viss indikation varåt det barkar?

Det stämmer ju att mönstringstestet inte är ett IQ-test. Men det kräver likafullt att man kan koncentrera sig och motivera sig för en meningslösuppgift som mäter kognitiv förmåga och ordförråd samt i viss mån sunt förnuft/kunskap om hur saker fungerar (vilken burk blir varmast i solen - den svarta eller vita?).
Så om man får strykdåligt resultat på testet så kan det ju bero på:
1) man skiter i resultatet
2) man tror inte man kan och försöker inte
3) man vill misslyckas
4) man kan inte

Några av ettorna på testet kan säkert ha riktigt hög IQ - men de andras som saknar motivation eller fallenhet verkar alltså dö tidigare.

Kan bero på att kvinnor kan välja sämre män som fäder eftersom männens försörjningsansvar är borttaget.

Lägg till kommentar