Isis enligt sin egen statistik

En analys av Isis självbild visar en militär organisation som agerar med en tydlig och målinriktad styrning.

Publicerad
Infografik från ISIS senaste årsrapport som visar hur många insatser av olika slag som genomförts.
Bild: Institute for the study of war

Många uttalar sig om Isis för tillfället. Men vad säger de om sig själva? Amerikanska forskare vid Institute for the study of war har analyserat gruppens självbild, så som den ser ut i de egna dokumenten. I våras publicerades Isis andra årsrapport. Denna publikation på arabiska är på över 400 sidor och är den andra i raden av kända årsrapporter.

Där framgår att de är välorganiserade och har en tydlig militär ledning och en central styrning. Organisationen ska inte uppfattas som en terrororganisation utan som en militär styrka, vilket de senaste veckornas nyheter har visat – men redan 2013 kontrollerade de åtta irakiska städer i framför allt västra Irak.

Isis statistikenhet analyserar noggrant den egna verksamheten. Med verksamhet menas politiska mord, bombdåd, självmordsattacker, knivdåd och vägspärrar, men även fritagande av fångar från fängelser eller städer som intagits. Enligt rapporten ligger Isis bakom långt över 1 000 mord i Irak under åren 2012 och 2013, liksom tusentals vägbomber och hundratals väpnade attacker.

Isis taktiska analytiker är extra intresserade av självmordbombarnas verksamhet, vilket enligt forskarna kan ha att göra med att merparten självmordbombare i Irak har varit globala jihadister från andra länder, som förtjänar att lyftas fram för att visa hur effektiva de är. Isis statistiker beräknar även hur många shiiter man har fördrivit samt hur många ”avfällingar” som har omvänts, vilket inskärper den religiösa dimensionen i verksamheten.

Av statistiken framgår även att Isis är verksamma i alla Iraks regioner. Men enligt rapporten används främst bilbomber i Bagdad och i det shiadominerade södra Irak, medan självmordsbombarna varit mer aktiva i norra Irak, där man även utförde flest väpnade attacker, och så vidare.

Rapporten skrevs innan Isis blixtkrig i norra Irak i juni, men hela det senaste året har organisationen varit mycket aktiv i framför allt västra Irak, som gränsar till Syrien.

Slutligen ska det understrykas att Isis inte verkar i ett vakuum. Bland många av Iraks sunniter finns ett stort missnöje med det shiadominerade styret i Bagdad. Det är ett missnöje som ISIS underblåser, vilket ger ytterligare bränsle i den växande konflikten mellan sunniter och shiiter som präglar hela regionen. Dessutom är Irak ett land där extremistiska tolkningar av islam är vanliga. Det är ett av de länder där stödet för sharialagar är som starkast i världen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor