Kartan visar Bretagne – för 4 000 år sedan

Inskriptioner på en 4 000 år gammal gravhäll från Bretagne är Europas äldsta karta över ett identifierbart område, visar analyser av franska arkeologer.

Publicerad
Ristningen avbildar ett 2x3 mil, 60 000 hektar, stort område i Bretagne.
Bild: P. du Chatellier, Departmental Archives of Finistère, Quimper

Gravhällen från Saint-Bélec i yttersta delen av Bretagne-halvön hittades redan 1900 och ristningar på den tolkades tidigt som en karta. Men vad den föreställer har forskare inte lyckats lista ut förrän nu, med hjälp av avancerade bildanalyser. Ristningen avbildar ett 2×3 mil, eller 60 000 hektar, stort område i omgivningarna.

En slående struktur på gravhällen är en långsmal triangulär fördjupning, antingen en naturlig eller uthuggen spricka i stenen, ut mot en kortsida.

– Vi jämförde det med den lokala topografin, och såg att den har samma form som ån Odets dalgång. Det är just den del av dalen som kan ses från gravhögen. Sedan såg vi fler åar, som den slingrande On. Men det var ju bara våra subjektiva tolkningar, säger den franske arkeologen Clément Nicolas vid Bournemouth University, som lett utgrävningen

Utsnittet i första kartan – förstorat uppe till höger – motsvarar ungefär ristningens yta. Förstoringen nere till vänster visar gravhögens läge på en kulle med utsikt över bland annat ån Odet. Flygfotot, längst ner till höger, visar att några av dagens åkrar har samma läge som för 4 000 år sedan.
Bild: Institut géographique national

Forskarna lät därför göra en statistisk analys av likheterna med moderna kartor, vilket gav en sannolikhet på 80 procent att det är det omgivande området som avbildas. En annan framträdande struktur var ”svarta bergen”, en brant som delvis avgränsar dalgångens norra sida.

Kartan har fyllts på

Clément Nicolas.

En 3D-bild av gravhällen togs också fram, vilken med olika sorters bildbehandling och ljussättning gav mer information. Till exempel framgick att kartan fyllts på med nya detaljer i flera omgångar, kanske när ägorna utökats.

– Att reda ut kronologin var en av de svåraste analyserna. Men vi tror att de först gjorde vattendragen, och att olika element lades till efterhand. Det avspeglar hur området organiserades i olika hövdingdömen, säger Clément Nicolas.

Liknande kartor har ristats in i italienska Alperna, där den så kallade Bedolino-kartan är mest känd. Den avbildar enligt forskare avgränsade odlingsytor i Valcamonica-dalen, nedanför den bergshäll där den ristats. Den har daterats till cirka 1 000 år före vår tideräkning, och är alltså tusen år yngre än den i Bretagne.

Välkommen till

Hjärndagen 2023

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 10 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

I samma dal finns också en ristning från Giadighe, som är 1 500 år äldre, och alltså även äldre än kartan i Bretagne. Det är uppenbart en karta, men vad den avbildar för område har inte kunnat utrönas.

Ännu äldre kartor finns i flera delar av världen, men är ofta svåra att tolka. I turkiska Catal Hüyük, en av världens äldsta städer, finns dock väggmålningar som tydligt visar åkrar i trakten för cirka 8 000 år sedan.

Kartan visade ägorna

Kartan från Saint-Bélec är ristad på en kantsten i en underjordisk gravkammare, vilket tyder på att den kanske inte varit tänkt för en samtida publik. Syftet kan ha varit att bevara den för eftervärlden, eller livet efter detta. En alternativ tolkning är att den tidigare stått på en plats nära graven.

Oavsett vilket kan den antas föreställa domäner under den gravlagdes kontroll. Troligen var det en lokal härskare, resonerar arkeologerna.

– Den tidiga bronsåldern är en tid när samhället börjar skiktas i hierarkier. Under den här perioden kommer hövdingagravar på båda sidor av Engelska kanalen, men stora mängder bronsvapen, bärnsten, guld, silver och andra exklusiva gravgåvor, säger Clément Nicolas.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor