Klimatutvecklingen går åt fel håll

Nästa vecka inleds FN:s klimatmöte COP25 i Madrid. Inför mötet publiceras flera klimatrapporter med budskapet att utvecklingen går åt fel håll.

Publicerad
Världens länder och företag planerar att ta upp 50 procent mer fossila bränslen än vad som kan förbrännas om den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader.
Bild: Getty Images

I förra veckan kom rapporten Production Gap från en internationell forskargrupp som visar att planerna för utvinning av fossila bränslen ligger långt över vad som är förenligt med klimatmålen.

De sammanlagda planerna för världens länder och företag till år 2030 är att ta upp 50 procent mer fossila bränslen än vad som kan förbrännas om den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader. Planerna innebär mer än dubbelt så mycket, 120 procent mer, än vad som kan förbrännas om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grad.

FNs miljöchef: Vi måste försöka

Denna vecka kom rapporten Emissions Gap från FN:s miljöprogram UNEP som visar att glappet ökar mellan de verkliga utsläppen och de utsläpp som krävs för att begränsa klimatförändringen. Rapporten varnar för att om växthusgasutsläppen inte minskar med 7,6 procent varje år mellan 2020 och 2030 så kommer världen att missa möjligheten att nå 1,5-gradersmålet som sattes i Parisavtalet.

”Storleken på de här årliga minskningarna kan vara chockerande, särskilt för 1,5 grader. De kan också verka omöjliga, åtminstone för nästa år. Men vi måste försöka” skriver FN:s miljöchef Inger Andersen i rapportens förord.

Samtidigt kom även en rapport från Världsmeteorologiska organisationen som visar att halterna av växthusgaser i atmosfären ökar i allt snabbare takt och nådde nya rekordnivåer förra året. Halterna av koldioxid har inte varit så höga på miljontals år.

Professor varnar för dominoeffekter

I tidskriften Nature publicerade Johan Rockström och sex andra forskare en sammanfattning av det vetenskapliga läget när det gäller risken för av tröskeleffekter (”tipping points”) där planetens system tippar över och sätter igång en självförstärkande global uppvärmning. I en kommentar till rapporten skriver Johan Rockström:

”Slutsatsen i vår genomgång i Nature är dyster. Redan nu har 9 av dessa 15 system börjat röra på sig och ger allt starkare tecken på att närma sig trösklar./…/ Men ändå, detta är inte den viktigaste insikten i Nature-artikeln. Utan det är att vi i dag ser alltmer bevis för att dessa tröskelsystem är sammankopplade i ett nätverk, som innebär att de kan utlösa dominoeffekter. ”

 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor