Korallerna som klarar klimatet?

Överhettade koraller drabbas av skadlig blekning. Men nya rön visar att det finns rev som lyckats anpassa sig till de temperaturökningar som ägt rum under de senaste 50 åren. Frågan är om de också klarar framtida temperaturökningar?

Publicerad
Forskare undersöker en frisk korallkoloni i Hawaiis kustvatten
Bild: Ji Hoon Justin Han

Korallblekning uppstår när algerna som korallerna lever i symbios med dör. Algerna förser korallerna med näring så korallblekningen kan på sikt döda själva korallerna. Algerna är värmekänsliga och det finns därför en utbredd oro bland forskare att de ökande vattentemperaturerna som följer med klimatförändringarna kommer innebära slutet för många korallrev. 

Under 1970-talet började forskare vid Hawaiis universitet undersöka hur öns korallrev reagerade på förhöjda vattentemperaturer. Forskarna höjde temperaturen i vattnet från cirka 26 grader till 31 grader under en månads tid. Det resulterade i att massor av de viktigaste revbyggande korallerna blektes och dog. Resultaten blev en slags norm inom forskarvärlden: ihållande vattentemperaturer på 31 grader och uppåt utlöser omfattande korallblekning.

Nu har forskarna upprepat experimentet på samma plats och med samma metoder som då. Men resultaten skiljer: vid det första experimentet medförde den förhöjda temperaturen att hela korallkolonier bleknade och dog efter några få dagar. Vid det nya försöket överlevde samma korallarter i ungefär två veckor i det 31-gradiga vattnet. Försöken visar också att koraller som blekts men inte dött återhämtar sig snabbare idag än vad de gjorde på 1970-talet.

Frisk (vänster) och blekt (höger) korall av arten Montipora capitata. 
Bild: Dr. Keisha Bahr

Under de 50 år som passerat mellan experimenten har den lokala vattentemperaturen ökat med 2,3 grader. Forskarna menar att korallerna gradvis har anpassats succesivt till det allt varmare vattnet – och att det är en av förklaringarna till resultaten. En annan förklaring är att vattnet blivit renare under perioden till följd av förbättrade avlopp. Korallerna har därför blivit friskare rent generellt och det ökar också deras motståndskraft mot blekning och andra åkommor.

Att koraller kan anpassa sig till ökande temperaturer är naturligtvis goda nyheter. Men forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i den öppna tidskriften PeerJ, varnar för att korallerna redan nu har nått gränsen för vad de klarar av. Det visar exempelvis de korallblekningar som ägde rum 2014 och 2015, då närmare hälften av reven i Hawaiis kustvatten försvann. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor