Kräftdjur använder ”levande sköldar”

Vissa arter av märlkräftor har utvecklat ett ovanligt försvar mot hungriga rovfiskar: de bär en giftig snäcka på ryggen.

Publicerad
Märlkräftan Hyperiella antarctica med en giftig vingsnäcka på ryggen.
Bild: Charlotte Havermans

Det är så kallade vingsnäckor som märlkräftorna använder som ”levande sköldar”. De är 1–5 millimeter långa, saknar skal och simmar med hjälp av två vingliknande hudflikar. Märlkräftorna håller fast snäckorna på sina ryggar med hjälp av de bakre benparen, ungefär som om de hade ryggsäckar på sig.

Att kräftan gynnas av att ha en giftig snäcka på ryggen är ganska självklart – det skyddar ju mot hungriga fiender. Men frågan är om även snäckan gynnas. Enligt en ny studie utförd av ett tyskt forskarteam så är svaret nej. Det rör sig inte om ett samarbete utan snarare om kidnappning som missgynnar vingsnäckorna. De kan nämligen inte äta när hålls fast på det här viset.

Märlkräftan håller fast vingsnäckan med hjälp av de två bakersta benparen
Bild: Charlotte Havermans

Forskarna, som publicerat sina rön i Marine biodiversity, har visat att det här märkliga fenomenet förekommer på öppet vatten i Södra ishavet. Där finns inga gömställen och vattnet är kristallklart, de små märlkräftorna blir därför upptäckta på långt håll av hungriga fiskar. Under sådana omständigheter kan det vara extra smart att skydda sig med hjälp av en giftig ryggsäck.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor