Annons

Framför allt döttrar är något mer sjukskrivna under en förälders sista levnadsår.

Bild: 
Getty

Kvinnor mer sjukskriva när föräldrar dör

Annons

Att förlora en förälder påverkar oss – både i form av ökad risk att dö och en ökad chans att få barn. Nu har forskare också undersök hur en förälders sista levnadsår påverkar de vuxna barnens arbetsliv. I regel sjunker inkomsten något under åren före förälderns död.

En annan effekt är att sjukskrivningen ökar det år föräldern dör. Det handlar om en ökning på 14 procent för döttrar. Forskarna vet inte om det beror på sämre hälsa i och med sorgen, eller om det är ett informellt sätt att få mer tid till omvårdnad.

Överlag bedömer forskarna dock effekterna som rätt begränsade. Inkomst och sysselsättning minskar med ungefär 1 procent under förälderns dödsår. Det beror sannolikt på att vi har en mer utbyggd offentlig äldreomsorg än många andra länder. Det minskar kraven på anhöriga.

Studien bygger på alla vuxna i Sverige i åldern 35–65 år vars föräldrar avled under åren 1995–2008 (ca 600 000 personer).

Analysen genomfördes av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.