Läkemedel kan ändra minnen

Schweiziska forskare har hittat ett läkemedel som kan dämpa negativa minnen.

Publicerad
Vanliga allergipiller kan dämpa negativa minnen.
Bild: Istockphoto

Genom att söka igenom hela den mänskliga arvsmassan hittade forskare vid Universität Basel 20 gener som är inblandade i att minnas negativa intryck. Ett läkemedel som påverkar ett protein som genen producerar, kunde dämpa negativa minnen.

Forskarna identifierade de gener som är kopplade till negativa minnen i 349 personer som överlevt folkmord. Sedan gjordes minnestester på 40 friska personer som fick antingen läkemedel eller placebo. Läkemedlet är en redan använd allergimedicin, ett antihistamin. Tre timmar efter att försökspersonerna tagit en dos gjordes ett utförligt känslo- och kognitionstest. Den gruppen som fick läkemedlet fick försämrat minne av motbjudande bilder som de tidigare hade tittat på. Däremot påverkades inte minnet av positiva eller neutrala bilder.

Resultaten, som publicerats i PNAS, kan ha betydelse för framtida behandling av posttraumatisk stress. Forskarna vill nu hitta substanser som inte bara kan dämpa, utan också förbättra, minnet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor