Misstänkt magnetläsare i fågelögon

Publicerad
Nivåerna av kryptokromer studerades i ögonen på zebrafinkar, som är vanliga burfåglar. Ursprungligen kommer de från Australien och Indonesien, och är faktiskt inte flyttfåglar.
Bild: iStock

Flyttfåglar har ett sjätte sinne som hjälper dem att hitta rätt. De kan känna av jordens magnetiska fält och håller på så sätt kursen även en molnig natt utan stjärnor. Men mer exakt hur detta magnetsinne fungerar eller var det sitter är en gåta som många forskare har försökt lösa.

Nu har forskare vid Lunds universitet tagit ett steg närmare gåtans lösning genom att studera en grupp proteiner som kallas kryptokromer. De är kända för att reglera dygnsrytmen, men de reagerar även på jordens magnetfält och misstänks därför vara en del av fåglarnas magnetsinne. 

Lundaforskarna har sett att det i zebrafinkarnas ögon finns ett kryptokrom som håller en konstant nivå under hela dygnet, oavsett ljusförhållanden, medan nivån av de övriga varierar.

Detta kryptokrom kallas Cry4, och enligt en tidigare tysk studie ökar halten av just Cry4 hos rödhakar som snart ska flytta.

Den svenska studien stärker alltså misstankarna om att Cry4 spelar en viktig roll för fåglarnas förmåga att känna av magnetfältets riktning – och pekar på att sinnet sitter i ögonen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor