Ökad polarisering kring mångkulturen

Opinionen kring etnisk mångfald i Sverige verkar vara på väg att polariseras – vi ser allt fler positiva och allt fler negativa åsikter. Det kan tolkas som att integrationen engagerar allt fler.

Publicerad

En stor och växande majoritet, över 70 procent, har positiva erfarenheter av invandrare. Men en liten och växande grupp, nästan 6 procent, har extremt negativa erfarenheter. Allt färre är likgiltiga inför frågan. Så kan man sammanfatta årets Mångfaldsbarometer, där man mäter attityderna till etnisk mångfald.

Annars är resultaten tämligen lika de vi rapporterat om tidigare år. Kvinnor är mer positiva än män, högutbildade mer positiva än lågutbildade, storstadsbor mer positiva än landsbygdsbor och yngre mer positiva än äldre.

En stor majoritet, över 80 procent, menar dock att invandrare bör anpassa sig till svenska vanor. Men samtidigt ökar sakta acceptansen för olika typer av muslimska slöjor – även om motståndet är kompaktare ju mer täckande slöjan är. Över 80 procent tycker att burka är oacceptabelt i skolan eller på arbetet, medan drygt 20 procent tycker att hiyab är oacceptabelt i dessa sammanhang.  

Mångfaldsbarometern har genomförts sedan år 2005. Årligen har närmare 1 000 personer fått besvara frågor om etnisk mångfald. Tidigare år har Uppsala universitet genomfört undersökningen, men nu gör Högskolan i Gävle det. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor