Perfektionismen ökar bland unga

Ökningen kan förklara stigande psykisk ohälsa, enligt forskare.

Publicerad
Unga i dag upplever mer press utifrån än tidigare generationer.
Bild: Istockphoto

Perfektionismen bland unga har ökat markant mellan 1989 och 2016. Det visar en genomgång av 164 studier med sammanlagt 41 600 studenter i USA, Kanada och Storbritannien. Samtliga studier som samlats ihop mätte tre sorters perfektionism. Perfektionism riktad mot sig själv hade ökat med 10 procent, perfektionism som man riktar mot andra hade ökat med 16 procent, medan perfektionism som upplevs komma från omgivningen riktad mot en själv hade ökat med hela 32 procent.

Som orsaker till att perfektionismen breder ut sig bland unga föreslår forskarna den nyliberala samhällsutvecklingen som går mot alltmer konkurrens och individualism, ett växande meritokratiskt ideal där var och en är sin egen lyckas smed, samt en överbeskyddande föräldrageneration.

Tidigare studier visar på samband mellan perfektionism och bland annat depression, ångest och självmordstankar. Därför ser forskarna en av flera möjliga förklaringar till de stigande psykiska ohälsotalen bland unga i den ökande perfektionismen.

Bakom studien står Thomas Curran vid University of Bath och Andrew P. Hill vid York St John university i Storbritannien. Deras resultat har publicerats i Psychological Bulletin.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor