Pråliga hannar förlorar klimatkampen

De mest praktfulla fågelhannarna brukar vara populära hos honorna. Men hos Gotlands halsbandsflugsnappare är de mer alldagliga hannarna vinnarna. Orsak: klimatförändringarna

Publicerad
Halsbandsflugsnapparens honor verkar inte längre ”tända” på stora pannfläckar – en karaktär som brukar signalera att hannen har god hälsa och klarar stora ungkullar. 
Bild: istock

Hannar av halsbandsflugsnappare har en praktfull vit pannfläck. Honorna väljer vanligtvis hannar med stora pannfläckar ­– det brukar betyda god hälsa och därför förbättra oddsen för en lyckad häckning. Men för halsbandsflugsnappare på Gotland råder numera det omvända förhållandet: hannar med små pannfläckar lyckas bäst med häckningen.

Forskare från Uppsala universitet har studerat häckningen hos ett bestånd gotländska halsbandflugsnappare sedan början på 1980-talet. Studierna visar att hannarnas pannfläck har blivit 10 procent mindre under perioden. Det naturliga urvalet gynnar alltså numera hannar med små pannfläckar. Det beror på klimatförändringarna, menar forskarna. Medeltemperaturen i häckningsområdet har ökat 1,5 grader sedan 1980-talet, och efter riktigt varma häckningssäsonger dör förhållandevis många hannar med stora pannfläckar, medan de med små pannfläckar klarar sig bättre. Forskarna vet inte varför.

– Nu när vi har upptäckt det här sambandet måste vi självklart försöka hitta en rimlig förklaring, och det kommer vi att ägna oss åt härnäst, säger Lars Gustafsson, professor vid Institutionen för ekologi och genetik på Uppsala universitet, och en av forskarna bakom den nya studien som har publicerats i Nature ecology & evolution

Lars Gustafsson med kollegor har i tidigare studier visat att halsbandsflugsnappare med stora pannfläckar har ett starkt immunförsvar och ovanligt få blodparasiter.

– En teori är att klimatförändringarna på något sätt har förändrat förhållandet mellan pannfläckar och immunförsvar, säger Lars Gustafsson.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor