Vedeldning ökar risk för skadliga partiklar i luften

De svenska luftföroreningarna fortsätter att minska, enligt Naturvårdsverkets nya statistik. Men forskaren Marie Haeger-Eugensson oroas över att trenden kan brytas när många väljer att elda med ved.

Publicerad

När allt fler eldar med ved riskerar antalet skadliga partiklar i luften att öka. Bild: Getty images.

De nationella utsläppen av kväveoxider, partiklar och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Trenden håller i sig under 2021, om än i försiktig skala. I fjol minskade halterna något av de flesta luftföroreningar, enligt siffror från Naturvårdsverket.

Marie Haeger-Eugensson är är forskare i luftkvalitet och lokalklimatanalys vid Göteborgs universitet.
Bild: Annika Olsen

Arbetet går dock fortfarande för långsamt. Sverige lever inte upp till utsläppsdirektiven från varken EU eller FN:s luftsvårdskonvention.

Vedeldningen ökar

Marie Haeger-Eugensson är forskare i luftkvalitet och lokalklimatanalys vid Göteborgs universitet samt forsknings- och utvecklingschef på teknikkonsultbolaget Cowi. Hon varnar för att utsläppsminskningen av framför allt partiklar kan brytas under 2022. Allt fler husägare eldar i kaminer, pannor och kakelugnar när elpriset stiger.

– Särskilt på mindre orter där det finns tillgång på billig ved har man sett att eldningen ökat markant. Områden som normalt sett är rena kan nu bli smutsiga igen. Då är det framför allt partikelemissionerna som är problemet, säger Marie Haeger-Eugensson.

Städerna är värst

Små partiklar fastnar inte i flimmerhår i halsen. När människor andas in partiklarna hamnar de därför i lungorna och vidare ut i blodet där de kan orsaka andningsbesvär samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Fortfarande är det dock i städerna som partiklarna ställer till med störst besvär. Här beror det till absolut största delen på så kallade slitagepartiklar. Slitage på vägbanan, främst från dubbdäck, ackumuleras under vintern och virvlar upp under senvinter och vår.

– När vi har trafik på smala gator omgivna av höga hus försämras omblandningen av luft. Då kan vi få fem gånger så höga haltbidrag av föroreningar som vi hade haft annars. Då är risken stor att miljökvalitetsnormerna överskrids, säger Marie Haeger-Eugensson.

Svaveldioxiden ökar

Utsläppen av svaveldioxid ökade något under 2021 jämfört med året innan. Detta till följd av ökad förbränning för el- och fjärrvärmeproduktion. Marie Haeger-Eugensson tycker dock att det är glädjande att föroreningarna av kväveoxider minskade under 2021, huvudsakligen eftersom stora delar av bilparken har elektrifierats.

– Samtidigt vet jag flera som har dragit tillbaka sina elbilsbeställningar nu när elpriserna blivit så höga, säger hon.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Sliter mer på vägbanan

Marie Haeger-Eugensson konstaterar också att elbilen normalt är tyngre än en bil som körs på fossila bränslen, eftersom batteriet är förhållandevis tungt. Det gör att elbilen sliter mer på vägbanan, vilket i sin tur genererar mer partiklar.

– Partikelfrågan kommer att fortsätta vara ett bekymmer ett bra tag framöver, både med vedeldning och från biltrafiken, säger hon.

Årets utsläppsstatistik kommer att sammanställas under 2023.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor