Renar är bra för klimatet

Renarna betar ner fjällvegetationen så att dess förmåga att binda solvärme minskar. Det kan bidra till att bromsa temperaturhöjningarna som följer med den ökande växthuseffekten. 

Publicerad

I takt med att klimatet blir varmare så ersätts de öppna fjällmarkerna med buskar och träd. Denna process bidrar i sig själv till att klimatet blir varmare. Det beror på att skog och annan högvuxen vegetation binder mer energi från solen än öppen terräng, som alltså reflekterar mer solstrålning – den har högre albedo – än mer sluten terräng.

Betande djur skulle kunna påverka det här förloppet. De kan hålla markerna öppna – och ju mer de betar ner vegetationen desto högre albedo, vilket skulle bromsa den pågående uppvärmningen.

Ett forskarteam med deltagare från Umeå universitet har nu undersökt renbetningens effekt på klimatet. Platsen för undersökningarna var Reisadalen i Nordnorge, där forskarna har mätt albedo i områden som betas hårt av renar samt i områden som skyddats från betning i drygt 50 år.

En yta som reflekterar all strålning har albedo 1,0 procent medan en yta som absorberar all strålning har värdet 0. Jordens genomsnittliga albedo är ungefär 0,3. Forskarnas analyser visar att en fjällhed som inte betas under sommaren har ett albedo på drygt 0,15 medan en hårt betad fjällhed har att värde på cirka 0,19.

– Våra analyser visar att ett kraftigt renbete förbättrar fjällmarkens förmåga att reflektera värme. Nästa steg för oss blir att skala upp resultaten så att vi får en bild av hur renbetet som helhet påverkar det regionala klimatet och energibalansen, säger Johan Olofsson, lektor vid Umeå universitet och en av forskarna bakom de nya rönen som har publicerats i Environmental research letters.

 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor