Så kan åldrande hjärnor förnyas

Det är fullt möjligt att göra gamla hjärnor mer flexibla. Det visar en svensk-amerikansk studie.    

Publicerad
Hjärnan är formbar även i ålderdomen, enligt en ny studie.
Bild: Istockphoto

Det är sedan tidigare känt att hjärnvävnadens förmåga att anpassa sig, dess plasticitet, går att förbättra med hjälp av bland annat fysiska aktiviteter och visuell stimulering. Om den senare metoden fungerar även på åldrade hjärnor har inte klarlagts förrän nu. Det är forskare vid svenska Linnéuniversitetet och Harvard Medical School, USA, som har identifierat förändringar i hjärnvävnaden hos personer mellan 65 och 85 år.
– Vi ser att nervsystemet går att förändra, men det återstår att studera om effektens storlek påverkas av åldersskillnader, säger Abdul Kadir H. Mohammed, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet och en av forskarna bakom studien, som publicerats i Brain Research Bulletin.

Själva experimentet gjordes vid Harvard Medical School och omfattade 17 deltagare med en genomsnittsålder på 74 år. Försökspersonerna fick titta på en videoskärm med ett schackmönster som blinkade nio gånger i sekunden under två minuter. Med hjälp av elektroder som fästes vid deras huvuden studerades deltagarnas gensvar på blinkningarna. Resultaten visade att forskarna genom stimuleringen kunde öka plasticitet i hjärnans syncentrum.

Nästa steg är att vidareutveckla experimentet med en större undersökningsgrupp.
– I den förra gruppen var alla högutbildade. De hade fått mycket stimuli tidigare i sitt liv, vilket kan ha påverkat resultatet, säger Abdul Kadir H. Mohammed.    

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor