Så påverkas skogen av klimatförändringarna

Skogen växer fortare när klimatet blir varmare, men effekten avtar med tiden eftersom träden drabbas av kvävebrist. Det försämrar skogens förmåga att lagra kol.

Publicerad
Skogen är en kolsänka, det vill säga, den tar upp och mer kol än vad den avger. 
Bild: istock

De ökande temperaturerna som följer med klimatförändringarna förväntas snabba på nedbrytningen av organiskt material i jorden. En farhåga är att det kommer öka läckaget av koldioxid från marken till atmosfären.

Men den ökande nedbrytningen leder också till att mer kväve frigörs i jorden. Kväve är ofta en bristvara i våra barrskogar, så mer kväve betyder en snabbare tillväxt hos träden och därmed ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären.

I teorin skulle alltså ökande koldioxidupptag i skogarna kunna kompensera för ökande koldioxidutsläpp från jorden. Men en ny svensk studie grusar den förhoppningen.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utfört ett experiment i en kvävefattig skog i Västerbotten. Försöksrutor i skogen värmdes upp med hjälp av nedgrävda värmekablar. Tillväxten och kväveupptaget hos träden i rutorna mättes regelbundet under närmare 20 år.

Träden i de uppvärmda rutorna växte ovanligt fort under de första tio åren som försöket pågick, sedan planade tillväxthastigheten ut. Forskarna konstaterade att det berodde på kvävebrist. Uppvärmningen medförde visserligen att mer kväve frisattes i jorden, men processen var inte tillräckligt kraftfull för att försörja de växande träden på lång sikt.

Den här sortens experiment har gjorts tidigare, men har då inte pågått tillräckligt länge för att kunna påvisa effekterna av kvävebristen. Slutsatsen har därför varit att skogens tillväxt ökar i takt med att temperaturerna stiger, medan den i själva verket planar ut med tiden. Det medför att skogens förmåga att lagra kol under lång tid kan ha överskattats, menar SLU-forskarna som tillsammans med kollegor från Finland och USA har publicerat studien i Nature climate change

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor