Spel som vaccin mot fake news

Ett specialdesignat onlinespel lär ut hur man identifierar och avfärdar falska nyheter. I spelet får deltagarna testa rollen som avsändare av desinformation och en studie visar nu att det är en effektiv metod för att öka medvetenheten om falska nyheter.

Publicerad
I spelet Bad News får spelarna lära sig olika former av desinformation, bland annat att konspirera, misskreditera och trolla – skapa oreda på internet. Allt i syfte att lära sig skilja ut falska nyheter från sanna.
Bild: Sara Peterssohn

Fenomenet har sitt ursprung i en psykologisk teori som kallas inokulering; en term som från början kommer från medicinvetenskapen och betyder att man för in något under huden som vaccination. I detta fall presenterades spelarna för små, förenklade doser av vilseledande argument. På så sätt skapades förståelse för underliggande processer bakom falsk och missvisande information.

Metoden har visat sig vara framgångsrik, rapporterar forskare vid University of Cambridge och Uppsala universitet i en studie som publicerats i The Harvard Kennedy School Misinformation Review.

– Generellt sett saknas inte goda idéer för att bemöta falsk information, men detta är ett av få initiativ som har god evidens för att det fungerar, säger Thomas Nygren, lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Värderade twitter-inlägg

I undersökningen deltog 5 000 personer från Sverige, Grekland, Polen och Tyskland som fick spela onlinespelet Bad News. De fick i uppdrag att sprida falsk information och samla följare, utan att göra allt för stort avkall på sin trovärdighet. Spelarna fick lära sig olika former av desinformation, bland annat att konspirera, misskreditera och trolla – skapa oreda på internet.

För att undersöka huruvida spelet kunde uppnå avsedd effekt fick deltagarna värdera ett antal Twitter-inlägg både före och efter studiens genomförande – en blandning av sanna och falska meddelanden.

Resultatet visade att spelarna blev signifikant bättre på att urskilja falska meddelanden efter att de spelat, och att förtroendet för riktiga nyheter fanns kvar.

– Det fanns en risk för att det skulle slå tillbaka, att individer till slut misstror all information. Just därför var det viktigt att säkerställa att metoden inte resulterar i allmän skepsis, säger Thomas Nygren.

Spelet kan användas i utbildningssyfte

Resultatet hade samma positiva effekt oavsett deltagarnas ålder, politiska preferens och utbildningsnivå. Studien var även framgångsrik när det gällde att gå över kulturgränser.

– Studien utmärks genom att den omfattar ett flertal nationaliteter och kontexter. Den visade sig ha god effekt och signifikans ändå, säger Thomas Nygren.

I framtiden kan inokuleringsteorin och dess vaccinerande effekt ha stor betydelse i kampen mot missvisande information. Thomas Nygren hoppas att den kan användas i utbildningsverksamhet och stödja redan befintliga appar, som exempelvis meddelandetjänsten Whats app.

– Det handlar om att lära ut förmågan att identifiera manipulativa strategier. Samhället sköljs över av falsk information och detta är en viktig pusselbit för att motverka den negativa utvecklingen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor