Stängsel kan rädda Afrikas lejon

Många av Afrikas lejonbestånd riskerar att försvinna inom 20-40 år. Men det går att skydda lejonen – genom att stängsla in dem. 

Publicerad
I dag finns det ungefär 30 000 lejon i Afrika. Av deras ursprungliga utbredningsområde återstår endast 25 procent. 
Bild: istockphoto

Att omgärda Afrikas lejonreservat med staket är en relativt kontroversiell bevarandeåtgärd. Staketen påverkar landskapens estetiska värden, är kostsamma och kan dessutom störa gräsätarnas säsongsbundna vandringar.

 

Men en ny studie publicerad i tidskriften Ecology Letters visar att staketen erbjuder ett effektivt skydd för lejonbestånden, och att de är kostnadseffektiva.

 

Ett internationellt forskarteam undersökte beståndsutvecklingen i ett 40-tal lejonreservat i 13 afrikanska länder. Ungefär hälften av reservaten var omgärdade av kraftiga viltstaket.

 

Forskarnas beräkningar visade att lejonbestånden i närmare hälften av de öppna reservaten riskerade att dö ut inom 20–40 år. Lejonen i de öppna reservaten drabbades av illegal jakt, fick sin bomiljö förstörd och led ofta av brist på bytesdjur.

 

Studien visade också att staketen erbjöd ett kostnadseffektivt skydd för lejonen. Kostnaden för att skydda en tillräckligt stor del av beståndet för att säkra dess överlevnad var mer än fyra gånger högre i de öppna reservaten jämfört med de områden som skyddades av stängsel.

 

Forskarna bakom studien konstaterar att det enda effektiva sättet att garantera lejonens överlevnad är att separera dem från människan genom stängsel, eller någon annan form av fysisk barriär. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor