Stora områden kan bli obeboeliga när glaciärer smälter

Globalt bor 15 miljoner människor nära glaciärsjöar som riskerar att översvämmas. Problemet väntas bli ännu vanligare när fler glaciärer smälter. Nu kan människor tvingas flytta.

Publicerad

Högalpina delar av Asien löper störst risk att drabbas av översvämningar från glaciärsjöar. Dig Sho i Nepal översvämmades 1985 och orsakade stora skador på lokal infrastruktur och egendom.
Bild: Matthew Westoby

När glaciärer smälter samlas smältvattnet i sjöar. Vid kraftig avsmältning riskerar glaciärsjöar att brista med omfattande översvämningar som följd.

Människor i Indien, Pakistan och Kina löper störst risk att drabbas. Peru och Bolivia pekas också ut som högriskländer. Sammanlagt bor 15 miljoner människor nära glaciärsjöar som riskerar att rämna. Det framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Nature Communications.

– Detta är första gången som vi har kunnat uppskatta hur många människor som exponeras för den här problematiken på global skala. Tidigare studier har bara tittat på potentiella effekter lokalt eller regionalt, säger Tom Robinson, forskare vid University of Canterbury i Nya Zeeland.

Problemen ökar

Under de senaste tre decennierna har glaciärsjöarna ökat snabbt, både i antal och sett till yta och volym. Forskarna konstaterar att vi kan räkna med fortsatt avsmältning och expansion av glaciärsjöar framöver.

– Att begränsa klimatförändringarna och hålla uppvärmningen under 1,5 grader skulle bidra till att bromsa tillväxten av glaciärsjöar. Tyvärr är en viss avsmältning redan ”inlåst”. Även om vi stoppar alla utsläpp i dag kommer risken för översvämningar från glaciärsjöar att fortsätta öka under flera decennier, säger Tom Robinson.

Kan tvingas flytta

Studien presenterar en lista över de farligaste platserna. För de människor och platser som redan är i fara krävs effektiva skyddsåtgärder, menar Tom Robinson. System för tidig varning kan vara effektivt i vissa fall, särskilt för samhällen långt nedströms.

– Men för människor som bor nära glaciärsjöar, inom fem till tio kilometer, kommer det sannolikt inte att finnas tillräckligt med tid för att utlösa varningen och evakuera människor på ett säkert sätt innan översvämningen kommer, säger Tom Robinson.

Att installera dammar och slussar för att kontrollera vattenflödet är ett exempel på en teknisk lösning. Ett annat alternativ är att länder uppmanar till flytt och aktivt förhindrar att människor bosätter sig i utsatta områden.

– Att tvingas flytta kan vara traumatiskt. Det finns ingen universallösning och det som är lämpligt och fungerar på en plats kanske inte fungerar på en annan.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor