Annons

Svensk flagga

Det hårdare gränskontrollerna sammanfaller med en förändrad opinionsutveckling kring etnisk mångfald.

Bild: 
Istock photo

Svagare stöd för mångfald

Färre är positiva till etnisk mångfald, och framför allt är det kvinnor som blivit mer negativa.

Annons

Under 2016 inträffade den största opinionsförändringen sedan den årliga enkätundersökningen Mångfaldsbarometern startade år 2005. Andelen som uppger att de är positiva till mångfald har sjunkit med tio procentenheter: nu är siffran 64 procent.

– Ja, detta är dramatiskt, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle och ansvarig för Mångfaldsbarometern. Men vi ser inga stora förändringar i attityderna hos dem som i sin vardag ofta träffar utlandsfödda. Detta rör sig på ett mer abstrakt plan, och verkar inte handla om personliga erfarenheter.

Fereshteh Ahmadi menar att förändringarna är mer relaterade till medias mer negativa skriverier och det förändrade politiska klimatet. Något som tyder på detta är att många kvinnor nu uppger en mer negativ attityd – en grupp som tidigare varit mer positiv.

– Jag tror att detta kan kopplas till en negativ mediebild av farliga invandrarmän, säger hon.

Grafik över synen på etnisk mångfald

Index baserat på positiva och negativa påståenden till etnisk mångfald. Tidsserie åren 2005–2016. 

Bild: 
Högskolan i Gävle

Även synen på sociala rättigheter har förändrats. En majoritet menar fortfarande att nyanlända ska ha samma rättigheter som personer födda i Sverige. Men stödet har minskat från 77 procent år 2014 till 55 procent i årets mätning.

Dessutom svarar fler än tidigare negativt på frågan om ”etnisk mångfald utvecklar vår kultur”. Sedan 2005 har omkring 13 procent varit negativa till detta påstående. I år är siffran 18 procent.

På längre sikt har dock överlag attityderna blivit mer öppna och generösa, varför det återstår att se om detta är ett tillfälligt hack eller en mer djupgående förändring. 

Undersökningen genomfördes under försommaren 2016 av forskare från Gävle högskola och Uppsala universitet. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.