Synvillan fungerar på apor

Illusionen av en rörelse påverkar samma celler i hjärnan som en verklig rörelse. Det rapporterar forskare i Kina som har utsatt apor för den så kallade Pinna-Brelstaff-illusionen.

Publicerad
En illusorisk rörelse uppstår om man tittar mitt i bilden och samtidigt flyttar huvudet framåt eller bakåt.
Bild: Junxiang Luo

Fäst blicken mitt i figuren. När du flyttar huvudet framåt ser de röda och blå ringarna ut att rotera åt var sitt håll. När du i stället flyttar huvudet bakåt byter de riktning.

Ingen vet exakt hur synvillan uppstår, men generellt beror illusioner på att nervsystemets gissningar om världen slår fel. Det drabbar även apor, enligt sinnrika experiment där makaker fick träna sig i att urskilja verkliga rörelser i olika riktningar innan de blev utsatta för illusionen.

Forskarna mätte aktiviteten hos nervceller i två olika delar av hjärnan som bearbetar synintryck av rörelser. Överallt reagerade cellerna med snarlik aktivitet. Men i det ena området fanns en viss fördröjning, enligt en rapport i tidskriften Journal of Neuroscience. Där tog det nervcellerna 15 extra tusendelar av en sekund att reagera när rörelsen var en illusion.  

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor