Tama bin hotar humlor

Tama honungsbin överför sjukdomar till humlor. Det kan förklara varför antalet humlor minskar.

Publicerad
Forskarna tror att att tambin kan överföra sjukdomar till humlor via de blommor som besöks under pollineringen.
Bild: Matthias A. Fürst

Forskare har för första gången kunnat bekräfta att humlor är mottagliga för vissa av de sjukdomar som drabbar tambina, närmare bestämt ett virus som ger deformerade vingar samt en parasit som har ungefär samma effekt som ett mögelangrepp. Mottagligheten för sjukdomarna undersöktes med hjälp av laboratorieförsök och virusinfektionen förkortade humlornas arbetsföra period med ungefär 25 procent. Detta kan medföra att kolonier med många sjuka humlor drabbas av svält, eftersom matinsamlingen minskar.

Forskarna undersökte även sjukdomsförekomsten hos tambin och humlor på 26 olika platser i Storbritannien. Det visade att i genomsnitt bar 36 procent av tambina på viruset som gav vingskador medan 11 procent av humlorna var smittade av sjukdomen. Att en större andel bin än humlor bär på sjukdomen tyder på att det är bina som smittar humlorna och inte tvärtom, menar forskarna som publicerade sina resultat i NatureDNA-analyser bekräftade att viruset sprids mellan arterna; humlor och bin som lever på samma platser bär nämligen på samma stam av viruset.

– Det är troligt att sjukdomar överförs när humlor och tambin besöker samma blommor under pollineringen, säger ekologen Matthias Fürst vid Londons universitet som deltog i studien.

Insekternas pollinering av grödorna ökar avkastningen från jordbruket. Det globala värdet av insektspollineringen har beräknats till 1.4 biljoner kronor. Humlor ­– och andra vilda insekter – kan vara lika viktiga för pollineringen som tambin. Men humlornas antal minskar i många världsdelar, vilket kan få följder för både matproduktionen och den biologiska mångfalden.

Bikolonier drabbas av en rad olika sjukdomar. Biodlarna bekämpar sjukdomarna med kemikalier som tillförs direkt i bikuporna. Men sjuka humlor kan inte behandlas eftersom de lever i små kolonier som är svåra att hitta. Tambin har blivit en handelsvara som köps och säljs över landsgränserna. Det medför att vilda pollinerare som humlor utsätts för en ökad smittorisk.

– Vi kan inte bota smittade humlor men vi kan minska smittospridningen genom att försöka hålla tambina så friska som möjligt, säger professor Mark Brown vid Londons universitet som också deltog i studien. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor