Temperaturmätning i fickan skvallrar om vädret

Genom att utnyttja den värmesensor som finns inbyggd i telefonens batteri har amerikanska forskare utvecklat en metod att göra lokala temperaturmätningar över stora områden med hög precision. 

Publicerad

Batterierna i smarta mobiltelefoner innehåller en liten värmesensor som ska förhindra att batterierna överhettas vid uppladdning. Nu har ett internationellt forskarteam utvecklat en metod för att använda värmesensorn som en termometer. Det medför att alla som har en smart mobil kan hjälpa till att göra detaljerade och kontinuerliga temperaturmätningar på lokal nivå. På så vis går det till exempel att ta fram uppgifter om temperaturen från ett visst stadskvarter, något som inte vanliga väderstationer klarar av. Förhoppningen är att den nya tekniken ska leda till säkrare väderprognoser.

 

– I industriländer, där det finns många smarta mobiler, kan systemet bidra till pålitligare korttidsprognoser. I utvecklingsländer, där det finns färre smarta mobiler, kan man göra långtidsstudier av vädret. Med tillräckligt många användare skulle tekniken kunna användas för exempelvis skördeprognoser, säger James Robinsson som utvecklat appen Open signal, som utgör grunden för den nya mätmetoden.

 

Open signal bygger på så kallad crowd-sourcing, att allmänheten deltar i forskningsprojekt. Appen har omkring 700 000 användare och är i första hand utvecklad för att utvärdera signalstyrkan i mobila nätverk. Men den samlar även information om mobilbatteriernas temperatur. 

 

– Den ursprungliga tanken var att undersöka hur signalstyrkan i ett nätverk påverkar telefonens driftstid. Mest på skoj, började vi även leta efter andra användningsområden, säger James Robinsson.

 

Forskarna utvecklade en matematisk modell som omvandlar batteriets temperatur till utomhustemperatur. Modellen tar bland annat hänsyn till kroppstemperaturen och den isolerande effekten av kläder. Forskarna valde sedan ut åtta storstäder med många Open signal-användare. På sex månader hade användarnas telefoner registrerat batteriets temperatur sammanlagt 1,3 miljoner gånger. Mätningarna omvandlades sedan till dagstemperaturer med hjälp av modellen och kunde sedan jämföras med temperaturdata från väderstationer i de olika städerna.

 

– I genomsnitt var skillnaden mindre än 1,5 grader. Vår modell gav relativt pålitliga temperaturuppskattningar, även i områden där temperaturen varierade kraftigt över dygnet, säger James Robinsson.

 

Forskarna är medvetna om att det finns felkällor. När det är kallt tillbringar folk mer tid inomhus. Det kan leda till en minskning av antalet utomhusmätningar, så att den beräknade dygnstemperaturen blir för hög. Även våra telefonvanor påverkar, bland annat kan vissa onlinespel höja telefonens temperatur. Men forskarteamet anser att den stora datamängden kompenserar för felkällorna. För närvarande registreras drygt 200 miljoner batteritemperaturer per år.

 Studien har publicerats i Geophysical research letters

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor