Tonårings IQ styr karriären

Det finns ett starkt samband mellan svenska mäns mönstringsresultat och yrkesliv.

Publicerad

Forskare har via registerdata följt drygt 49 000 svenska män som mönstrade år 1969–70. Det visade sig att de som presterade lågt på intelligenstestet löpte större risk att bli arbetslösa eller att förtidspensioneras.

– En tonårings IQ har ett starkt samband med hur yrkeslivet gestaltar sig fyra decennier senare, säger Andreas Lundin, forskare i yrkesmedicin vid Karolinska institutet, och delförfattare till studien.

Även erfarenhet av ungdomsarbetslöshet har ett starkt samband med arbetslöshet senare i livet och risk för förtidspension: ”Ett tidigt misslyckande i arbetslivet i form av ungdomsarbetslöshet, kan alltså vara början på ett arbetsliv med svag anknytning till arbetsmarknaden, utanförskap och slitiga arbetsförhållanden”, skriver forskarna. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor