Totalförbud mot mobiler i skolan fungerar inte

Sedan 1 augusti råder förbud mot att använda sin mobil i klassrummet till annat än skolarbete. Bra, tycker forskaren Anita Grigic Magnusson, men totalförbud mot mobiler fungerar däremot inte, visar hon i sin forskning.

Publicerad
Mobiler i låda

Totalförbud mot mobiler i skolan fungerar dåligt, visar ny forskning.
Bild: Getty images

Under hela höstterminen har det varit förbjudet att pilla på mobilen i klassrummet, förutsatt att det inte har varit kopplat till skolarbete. Lagen om mobilförbud i skolan gäller sedan första augusti 2022.

Lagen innebär bland annat att mobiler bara får användas under lektioner i enlighet med lärarens instruktioner och att läraren har rätt att samla in telefoner för att förebygga störningar i undervisningen. Lagen ger också skolans rektor möjlighet att besluta om att elevernas mobiler ska samlas in på morgonen och återlämnas vid skoldagens slut.

Det är alltså upp till varje skolas ledning att avgöra om eleverna ska ha tillgång till sina mobiler på raster eller i studiesyfte och lagen innebär inte ett automatiskt totalförbud för mobiler i skolan, även om vissa kan ha tolkat lagen så. Ett totalförbud är dessutom problematiskt, för det fungerar inte. Det visar Anita Grigic Magnusson, forskare på avdelningen för lärande, kommunikation och IT vid Göteborgs universitet i sin avhandling.

Anita Grigic Magnusson är forskare inom lärande, kommunikation och IT vid Göteborgs universitet.
Bild: Johan Wingborg

Hon har undersökt hur elever på två högstadie- och två gymnasieskolor själva ser på mobiler i skolan. Hon har även studerat hur ett lärarlag i en gymnasieskola har implementerat mobilförbud i sina klassrum.

– Under mina år som SO-lärare på högstadiet började mobilerna ta allt större plats i klassrummet. Som lärare hade jag mina förutfattade meningar. Jag tänkte att eleverna bara gjorde sådant på mobilerna som inte hade med skolan att göra och tyckte att mobilerna inte borde vara där, säger Anita Grigic Magnusson.

Eleverna trodde inte på förbud

Men när hon började forska och fundera över vad mobilerna betyder för eleverna upptäckte hon att frågan var komplex. 2016–2017 följde hon 44 elever i nio fokusgrupper på fyra skolor. Redan innan lagen om mobilförbud börjat gälla tillämpade vissa skolor förbud. I hennes studier ingick en skola med totalt mobilförbud, två skolor där det fanns ett generellt mobilförbud men där det var upp till varje enskild lärare hur de skulle göra, och en skola utan förbud. När Anita Grigic Magnusson intervjuade eleverna stod en sak klar:

– Eleverna var eniga om att de inte trodde på ett förbud. De menade att ingen skulle följa förbudet, inte heller lärarna. Men eleverna efterfrågade regler och riktlinjer, säger Anita Grigic Magnusson.

Hon såg att det fanns ett annorlunda förhållningssätt till mobiler där lärare lät eleverna använda dem. Man var mer medveten om att problematisera hur lätt det är att uppslukas av andra saker på mobilen, när man egentligen ska söka upp något snabbt på internet.

Använde mobiler i smyg

På skolan där mobiler var förbjudna använde eleverna dem ändå.

– Eleverna använde dagligen mobilerna i smyg och enbart till sådant som inte hade med skolan att göra. När lärarna samlade in mobilerna kunde de lämna tomma mobilskal, gamla mobiler eller säga att de hade den i skåpet, säger Anita Grigic Magnusson.

2018 gjorde Anita Grigic Magnusson en studie där hon följde åtta lärare i ett lärarlag i gymnasiet, som bestämt sig för att implementera ett totalt mobilförbud. De skulle samla in mobilerna vid varje lektion.

– Men vad lärarna inte var medvetna om var att de redan hade integrerat mobilerna i undervisningen, säger hon.

Mobilerna visade sig vara oumbärliga i dagens digitala skola, särskilt när tekniken krånglade och skolans tekniska infrastruktur inte fanns på plats.

– Som när internet inte fungerade, skolans datorer inte hade kommit till skolstart, datorn stod och uppdaterade i timmar eller eleven glömt datorn hemma, säger hon.

Vanligt med undantag

Samtliga lärare som Anita Grigic Magnusson följde gjorde undantag från skolans förbud. Några av dem bröt mot förbudet redan första dagen för att kunna genomföra undervisningen. Lagom till höstlovet bestämde sig lärarna för att lösa upp förbudet.

Välkommen till

Hjärndagen 2023

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 10 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Anita Grigic Magnusson anser inte att den nuvarande lagen ska upplösas, det hon vänder sig emot är tolkningen om totalförbud, som är felaktigt och inte fungerar i dagens uppkopplade samhälle.

– Det nationella mobilförbudet innebär bara att mobilerna inte ska användas för sådant som inte har med skolan att göra. Det är bra med lagen för den stärker lärarnas mandat att omhänderta mobiler när det behövs, säger hon.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor