Varningsljus i gatan kan rädda fotgängare med mobil

Att i tid och otid titta ner i mobilen är en last hos många, och kan få fotgängare att ta mer risker i trafiken. Enligt en ny studie kan lösningen vara att sätta lampor där man tittar – i marken.

Text Oskar Alex
Publicerad
LED-lampor i marken skulle kunna användas vid särskilt olycksdrabbade övergångsställen, eller järnvägsspår där risken för allvarlig skada är stor.
Bild: Getty Images

Forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet har testat om ljusgula varningslampor i marken intill övergångsställen kan komplettera vanliga trafikljus, genom att fånga mobilupptagna fotgängares uppmärksamhet snabbare än de röda och gröna gubbarna i ögonhöjd.

Det finns nämligen ett samband mellan att titta ner i sin telefon, och att bete sig mer riskfyllt i trafiken – bland annat genom att vara mindre benägen att söka av omgivningen innan man ger sig ut på övergångsstället.

Reagerade snabbare

Studien är liten, och utfördes inte vid ett riktigt övergångsställe utan i ett labb. Men trots begränsningarna verkar resultaten lovande. Alla former av distraktion försämrade deltagarnas reaktionsförmåga att upptäcka varningslampor men när lamporna satt i marken på en meters avstånd var försämringen dock betydligt mildare än annars. Då reagerade de distraherade deltagarna lika snabbt som de icke distraherade gjorde när lamporna satt framför dem, i ögonhöjd.

Grégoire Larue, som forskar om trafiksäkerhet vid Queensland University of Technology i Australien, är den som lett arbetet med studien. Han säger att varningslampor i marken kan fungera som ett extra skydd, exempelvis vid särskilt olycksdrabbade övergångsställen eller järnvägsspår där höga hastigheter skapar allvarligare skador.

– Distraherade fotgängare verkar vara ett växande problem, och vi har redan sett den här typen av varningslampor sättas upp på fler och fler platser, säger han och nämner Australien och Nya Zeeland som exempel.

Såvitt Trafikverket vet finns inga lösningar med varningsmarklampor vid övergångsställen i Sverige, och i dagsläget har de heller inga planer på det.

Ny studie i skarpt läge

I forskargruppens labb saknades andra fotgängare som kunde skymma ljusen och inga potentiellt farliga bilar fanns att ta hänsyn till. Därför är Grégoire Larue och hans kollegor redan igång med nästa studie vid ett befintligt LED-övergångsställe i Nya Zeeland, för att se om resultaten håller även där.

– Vi har ännu inte publicerat den studien, men vi jobbar med den och ser generellt mycket liknande resultat, säger Grégoire Larue.

 

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor