8 mars

Publicerad

Inför 8 mars – Kvinnodagen – florerar som alltid en mängd nya rapporter/böcker om jämställdhetsläget samt relaterade inslag både i tidningar och media. Att det åtminstone en dag om året talas om det som annars inte inte diskuteras så mycket, nämligen att vi har en hel del kvar innan vi är jämställda i Sverige är toppen.

Skulle i den andan varmt vilja rekommendera Framtidskommissionens egen rapport på temat. Den ger en intressant och nyanserad översikt av jämställdheten med fokus på den svenska arbetsmarknaden. Där blir det tydligt att många utmaningar kvarstår, bland annnat att i) höja pojkars intresse för utbildning och så småningom attrahera fler unga män till högskolan; ii) minska löneskillnaderna mellan könen; iii) minska kvinnors ofrivilliga deltidsarbete, med mera. Vill man med egna ögon granska statistiken om den ekonomiska jämställdheten, skulle jag förutom SCBs utmärkta ”Lathund om jämställdhet” föra fram Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan könen snarare än Konjunkturinstitutets dito (som mest ägnar sig att dekomponera den icke-förändring som vi observerar). Trevlig läsning! 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor