Premium

Demokrati utan partier i Kalifornien?

Publicerad

Igår, den 8 juni, sa väljarna i Kalifornien sitt: partiernas makt över kandidatnomeringarna ska minska drastiskt. Proposition 14 som även kallas ”the open primary measure” innebär att det i framtiden kan stå två personer från ett och samma parti mot varandra i val inom delstaten och inte som idag, kandidater från olika partier. Det enda undantaget utgörs av presidentvalet. De etablerade partierna har kämpat emot förslaget men 57.8 procent av väljarna röstade för proposition 14 och 42.2 procent emot.

Bakgrunden till förslaget är att många upplever att polariseringen mellan de etablerade partierna gått för långt. Detta i sin tur har sin bakgrund i det amerikanska systemet med primärval. Primärvalen är ett första steg där väljarna tar ställning till kandidater inom ett och samma parti, den kandidat som vinner sitt partis primärval går sedan vidare och ställs mot de andra partiernas kandidater i det ”riktiga” valet. I primärvalen deltar vanligen ganska få väljare och mer extrema grupper har därför möjlighet att få stort inflytande om de mobiliserar sina stödtrupper. Så har det alltså sett ut men tanken är att detta ska ändras i framtiden. Nu ska de två kandidater som får flest röster i primärvalen gå vidare till de allmänna valen oavsett partitillhörighet. I praktiken kan alltså två demokrater ställas mot varandra eller två republikaner eller, vilket är mindre troligt, två kandidater från andra mindre partier.

Proposition 14 har stötts av Arnold Schwarzenegger, avgående guvernör i Kalifornien, för att han hoppas att det ska bryta det dödläge i förhandlingar som han upplevt i Kalifornien under sina år vid makten. I övrigt har dock de flesta partitoppar varit emot då det på sikt kan innebära en uppluckring av partierna. Ett skäl som också framförts mot förslaget är att begränsningen till två kandidater helt drar undan mattan för de mindre partierna. Visserligen dominerar demokraterna och republikanerna redan nu men hittills har ändå ett flertal småpartier medverkat i olika valrörelser.

År 2004 fick ett liknande förslag nej av väljarna i Kalifornien och ännu vet man inte vad som blir det slutliga utfallet. Motståndarna har lovat att gå till domstol för att pröva proposition 14 och det kan ta flera år att skapa klarhet. Motståndarna är organiserade i en rörelse som kallas ”Stop Top Two campaign”.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor