Det elamitiska skriftsystemet

Publicerad

Elam omnämns ett flertal gånger i Bibeln, dels som Noas sonson (Sems son), dels som ett land . Landet har identifierats som ett område som ligger i nuvarande västra Iran vid Persiska Vikens norra del. Här utvecklades ett av världens äldsta skriftsystem, som man länge arbetat för att tyda. Ett stort framsteg i uttydningsarbetet har nyligen gjorts av fransmannen François Desset och kommer snart att publiceras. Inskriptionerna är 4300 till 3900 år gamla, och skriftsystemet har utvecklats parallellt med Mesopotamiens kilskriftsystem, men med ett par hundra års försprång. Det elamitiska skriftsystemet var fonetiskt, ljudsymboliserande, som vårt eget är. Trots att Bibeln anger Elam som Sems son, så är spräket inte semitiskt. Se vidare här och här och här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor