Digerdöden

Publicerad

I massmedia har det cirkulerat uppgifter om att digerdöden inte, som man tidigare trott, orsakades av pestbakterien, Yersinia pestis, utan av virus. Virusteorin har ett tiotal år på nacken, men har nyligen fått aktualitet därför att man menat sig ha påvisat likheter mellan ebola-epidemin och digerdöden. Stöd för virusteorin kan man finna här. Men om man går tillbaks till den vetenskapliga litteraturen så framgår det att flera forskargrupper påvisat DNA från 1300-talsgravar i Tyskland och England. Från personer som dött 1348–1350 under epidemin i London har man t.o.m. rekonstruerat hela bakteriens genom. Likaså har man påvisat bakteriens DNA i offer från en epidemi på 500-talet. Vad man kanske får omvärdera är uppfattningen att digerdöden spreds av svarta råttor. Ett par norska forskare utesluter att det kan ha skett i Norge.

Varför pesten på engelska kallas black death eller black plague framgår av en otäck bild här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor