Geoengineering

Publicerad

Går det att kyla ner jorden för att motverka uppvärmningen från ökade växthusgaskoncentrationer? Ja! Och det är inte ens särskilt svårt. Kanske är det just det som är det stora problemet.

För närvarande befinner jag mig på den europeiska aerosolkonferensen i Manchester. Idag handlar den ena presentationen efter den andra om geoengineering – alltså om att försöka modifiera den globala medeltemperaturen med artificiella metoder. Enklast och mest kostnadseffektivt är förmodligen att pytsa ut svavelpartiklar i stratosfären.

Prislappen för att kyla ner jorden genom att sprida ut en dimma av små luftburna partiklar är inte särskilt stor. Några miljarder dollar skulle sannolikt räcka långt. Himlen blir en aning vitare, marken något svalare och mänskligheten får lite längre tid på sig att bli av med de fossila energikällorna. Bara att sätta igång kan man tycka.

Tyvärr finns det en del komplikationer. Geoengineering är en tillfällig lösning. I nuläget saknas långsiktigt hållbara metoder att motverka uppvärmningen. Vidare fördelar sig temperaturändringarna ojämnt över klotet – en del områden riskerar till och med att bli varmare, några torrare, andra regnigare. Exakt hur det slutar är svårt att beräkna med dagens datormodeller. Dessutom är det i princip omöjligt att förutspå alla tänkbara sidoeffekter som kan tänkas uppkomma.

Fast kanske är det verkliga problemet snarare politiskt än naturvetenskapligt. Vissa metoder för geoengineering är så billiga att en mångmiljardär skulle kunna bekosta det på egen hand. Vad händer om någon stat, person, eller varför inte något oljebolag, plötsligt tar saken i egna händer och börjar ägna sig åt att försöka justera klimatet? De flesta skulle troligtvis gynnas av ett sådant initiativ, men några skulle få det sämre. Hur reagerar dessa människor? Kanske står deras förmåga att överleva på spel. Vem bestämmer den globala medeltemperaturen?

Jag tror inte att det finns några genvägar. Vi måste angripa klimatproblematiken vid dess källa och göra vad vi kan för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

[*Jakob Löndahl*](http://www.eat.lth.se/personal/loendahl_jakob/)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor