Ingen tyst vår i havet

Publicerad

Kan ljud vara en förorening? För oss människor är det givet. Vi får hörselskador och blir stressade av industribuller, konserter och slamriga lunchmatsalar. Samma gäller för djur. När ljudnivåerna stiger tar de till slut skada.I haven har ljudnivåerna ökat exponentiellt de senaste hundra åren. Det borras efter olja i alla världshav, handelsflottan är större någonsin och bara i Sverige finns över en miljon fritidsbåtar. Ljud har blivit ett nytt miljöproblem. För små och stora havsdjur som är beroende av att höra varandra, sina ungar, sina byten och sina fiender.En ny rapport, Shipping Noise & Marine Mammals, visar att det går att vända utvecklingen. Genom tekniska fiffigheter som propellerdesign går det att lindra oväsendet i haven.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor