Annons

Jakten på Higgspartikeln

Författare: 

Publicerad

2012-02-07

I dag damp tidskriften CERN COURIER 1/2012 ner i brevlådan. Sedan CERN tagit herraväldet över partikelfysiken med sin kraftfulla accelerator LHC är det lite speciellt intressant och spännande med ett nytt nummer. Naturligtvis är andra media snabbare med direkta nyheter, men för att få mer kött på benen är en tidskrift som CC bra att ha. Den här gången fastnade jag för en redogörelse av det redan mycket omtalade möte som hölls på Luciadagen förra året.

Vid mötet skulle resultat från jakten på Higgspartikeln rapporteras av två av de stora detektorsamarbetena, ATLAS och CMS. Enligt artikeln skulle presentationerna börja först kl 14, men redan kl 8.30 började fysikerna strömma in och kl 10.30 var salen full och inga fler åhörare släpptes in! Rena feststämningen sägs ha utbrutit, kanske för att ingen kunde koppla upp sin laptop på nätet och jobba på. Det mobila nätverket hade nämligen blivit övermättat! Journalister och TV-folk väntade spänt i ett sidorum och jag minns att Vetenskapsradion på ett förtjänstfullt sätt berättade om detta möte. Även slutsatsen från mötet stod klar: Man hade inte detekterat Higgspartikeln, men man hade lyckats sätta snäva gränser på dess massa och möjligen sett en krusning i kurvorna som kunde tyda på dess närvaro i experimenten.

Av CERN COURIER framgår samma sak mer detaljerat, men tidskriften är försiktigare i sin rapportering. Artikeln innehåller brasklappar av typen ”om partikeln existerar” och man ser fram mot att under 2012 antingen få en upptäckt eller ett uteslutande av partikelns existens. Det påminde mig om att en av 1999 års Nobelpristagare i fysik, Martinus Veltman, i en föreläsning för en liten grupp unga forskare vid 2010 års upplaga av de årligen återkommande mötena i Lindau, uttryckt sitt tvivel på att LHC kommer att hitta någon Higgspartikel. Han har en förklaring till sitt tvivel som jag inte kan återge här, men för den intresserade finns föreläsningen tillgänglig på adressen http://www.lindau-nobel.org/PublicMeetingProgram.AxCMS?Meeting=278 där man skall knappa sig ner i programmet till onsdag den 30 juni på eftermiddagen.