Jordens biomassa efter organismslag

Publicerad

Vi människor anser oss ju vara en framgångsrik art med många individer. Vi hör också till de större djuren, även om vi är långt ifrån de största. Mänsklighetens samlade vikt uppskattades för år 2015 vara 369 miljoner ton. Vikten bara av kolatomerna i alla människors kroppar uppskattas av ett israeliskt forskarlag till 60 miljoner ton, eller 0,06 Gt (gigaton).

För en enda art är det mycket, men alla djur tillsammans uppskattas innehålla 2 Gt kol, varav 1 Gt i leddjur och 0,7 Gt i fiskar. Inte heller detta är mycket jämfört med svampar (12 Gt), bakterier (70 Gt) och växter (450 Gt). Viktmässigt är det växterna som dominerar i jordens biosfär!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor