Annons

Kan fiskar känna smärta?

Författare: 

Publicerad

2010-12-23

Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande? Ja, det frågade sig Jordbruksverket och ställde frågan till Skogs- och lantbruksakademin, som i sin tur bjöd in forskare till en konferens för att, som det hette, "belysa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor". Och så möttes fiskfysiologer, sportfiskare, filosofer och djurrättssympatisörer.

Frågan är förstås svår att få något entydigt svar på. Där vi nog ganska lätt kan se både om och att våra hundar, katter och hästar har ont emellanåt, saknar vi i betydligt högre grad sätt att kommunicera med fiskarna. Vi kan ju inte ens andas i varandras element. Fiskars kroppsspråk säger oss inte mycket om vad de upplever eller om de alls upplever - vare sig smärta eller annat. Fiskars mimik - om de har någon - är vi dåliga på att tolka.

Dessutom, om nu fiskar kan känna smärta och uppleva lidande, vilka krav ställer det i så fall på oss? Borde vi gå från att betrakta fiske som ett sätt att få mat, och istället se det som en barbarisk form av djurplågeri?

Djurskyddslagstiftningens 2 § säger att djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande och sjukdom.Mot det är det väl lite underligt att man i yrkesfisket låter fisken sitta länge i näten, och att man låter fiskarna ligga och självdö av syrebrist sedan man fått upp dem på båten. Vi pratar ändå om ryggradsdjur. Skulle vi acceptera att till exempel fåglar eller grodor behandlades så? Och vilket lidande är det nödvändiga lidandet? Lidande för vems skull? Kan det vara nödvändigt att fisken lider för min skull? Eller lider jag i onödan för fiskens skull om jag inte får äta fisk?

Om lagstiftningen tog fiskar på samma allvar som man tar andra ryggradsdjur, så skulle det nog finnas fler konfliktermellan fisket å ena sidan och lagstiftningen å den andra, än den om att fiska med levande agn. För det är förbjudet.

Djurskyddslagen skiljer mellan vilda djur och djur i fångenskap. Om man betraktade fiskarna som sitter fast i fiskeredskapen som djur i fångenskap - vilket de onekligen verkar vara då de inte kan ta sig därifrån på egen hand och inte heller har skäl att hoppas på att bli befriade - så skulle den typen av fångstredskap behöva förbjudas (eller lagtexten skrivas om), menar djurrättsförespråkare.

Nog är den tanken en smula svindlande? Att tänka sig att vi ställer moraliska krav på oss själva, starka nog att ändra den kulinariska traditionen och att fundamentalt ändra en yrkesutövning, nämligen fisket?

Eller går det att fiska humant? Åtminstone tillräckligt humant för att fisket ska kunna försvaras?

Jag bortser just nu avsiktligt från frågan om hotade fiskarter och från problemen och möjligheterna med odlad fisk. Det kommer att finnas anledning att återkomma till de frågorna framöver, det är jag övertygad om!

Här kan ni se alla presentationerna från konferensen, scrolla bara en liten bit ner.

3

Kommentarer

Det här svåra diskussionsämnet har förekommit länge. Allt liv i någon flercellig form reagerar på stimuli, vare sig det rör sig om ljud, ljus, värme, kyla eller kontakt. Smärta är något som organismer förnimmer då det kan påverka dess existens negativt. Så visst kan fiskar känns smärta. Men det kan maskar, krabbor, flugor och i viss mån även växter göra. Frågan är inte så intressant ur det perspektivet. Ur etisk, moralisk och mänsklig överlevnadsperpektiv är det intressantare. Människan står högst upp i näringskedjan och kan bestämma vad som ska ätas eller ej, det som då är intressant är - finns det ett vänligt sätt att ha ihjäl ett djur innan vi sätter tänderna i dem? Kanske mata fiskarna med smärstillande innan vi nackat dem? Man får andra frågor på köpet: Om vi står över djuren som ras, är det etiskt riktigt att äta djur överhuvudtaget? Och om även växter förnimmer smärta, är det då rätt att slakta miljarder tomater och zuccinis varje år?
Eller ska vi gå intelligens, ät bara de organismer som är korkade, fiskar och potatisar?
Eller är vi bara hårlösa apor med en alldeles för stor hjärna, där väldigt många störda tankar får plats?
Kanske det bästa då vore om vi blev färre, då kunde vi äta allt vi såg runt omkring utan känna dåligt samvete. God Middag!

Martins kommentar att all organismer förnimmer smärta är missvisande för ahn menar nog att alla organismer har förmåga att känna av potentiellt skadliga stimuli det som kallas nociception. Smärta är nästa steg i kedjan och kräver ett medvetande

Fant denne oversikten på internett. Det viser hva en kan bruke til [agn ](http://www.longlinefishing.biz/no/index.php)for forskjellig fisk. Den er vel ikke perfekt (jeg har fått hai på reke), men kan hjelpe.