Annons

Biokemi och jordens utveckling

Författare: 

Publicerad

2012-06-29

Det är fascinerande hur evolutionen av nya typer av organismers ämnesomsättning har kunnat förändra hela jordens tillstånd.

Det man först kommer att tänka på är förstås "uppfinningen" av syrgasalstrande fotosyntes för mer än 2 miljarder år sedan, som ledde till hög syrgashalt, och så småningom låg koldioxidhalt i atmosfären, och därmed också förändrat klimat. Uppkomsten av mikrober som bildar växthusgasen metan är ett annat exempel. Evolution av förmåga att syntetisera lignin (vedämne) ledde till att höga träd utvecklades med ved som var svår att bryta ned, eftersom lignin har en mycket komplicerad och variabel struktur. Det ledde till bildning av stenkol och mycket hög syrgashalt (och låg koldioxidhalt) i luften för ungefär 300 miljoner år sedan, och kraftig nedkylning. Men "strax därefter" (i geologiskt tidsperspektiv) hade en grupp svampar lyckats utveckla en tillräcklig arsenal av enzym för att bryta ned också lignin, kol-lagringen avtog, och atmosfären återgick till en syrgashalt nära den vi har nu. Den här beskrivningen är förstås förenklad: Även andra faktorer än organismers ämnesomsättning har spelat en roll för förändringar av atmosfär och klimat.

Kommentera:

Dela artikeln: