Annons

Läser du papper eller skärm?

Författare: 

Publicerad

2008-07-16
På jobbet har jag sällan tid att sällan långa artiklar i sin helhet, men i dag läste jag flera artiklar om "web 2.0" i Technology Review.I de flesta fall läser jag artiklar på datorskärmen, men denna gång tog jag papperstidningen och satte mig i en soffa. Varför gjorde jag det? Hur mycket skillnad är det att läsa en papperstidning jämfört med att läsa på skärm?Frågan är riktad till dig som läser. När läser du hellre på papper än på skärm? Varför? Denna blogg blir inte längre än så här. Det intressanta blir svaren kommentarerna som du och andra besökare skriver.
2

Kommentarer

Jag läsr på papper hellre när jag har pappersprodukten tillhands. Fördelen med at läsa på nätet är just att det är gratis och enkelt. Men läsa papperstidingen känns mer givande. När jag verkligen vill engagera mig läser jag papperstidningen.

Jag läser i stort sätt aldrig papperstidskrifter, men jag tittar gärna på de vackra omslagen på Nature och Science när jag är på biblioteket. Däremot så skriver jag ofta ut artiklarna. Jag har svårt att verkligen ta till mig texten om jag inte får stryka under och skriva kommentarer i marginalen. Samtidigt så leder nätet till nya möjligheter av informationsspridning av forskningsresultat integrerat med tidskrifternas peer-reviewsystem. Därför blir det intressant att se hur forskare kommer använda de nya möjlkigheterna, svårigheten är att kombinera peer-reviewsystemets kvalitetssäkring med den lättåtkomlighet som finns hos Wikipedia och (förhoppningsvis) Encyclopedia of Life. Idag är dessa frågor tillräckligt intressanta för att tas upp i PLoS Biologys senaste nummer (http://biology.plosjournals.org/). Var kommer det sluta? Jag hoppas på att forskningsresultaten kommer att bli mer tillgängliga för både forskare och allmänhet. Kunskap ger två parter en demokratisk möjligheten att diskutera ett problem utifrån en - så långt det är möjligt - gemensam utgångspunkt.