Minskning av metanutsläpp

Publicerad

Den stora utmaningen när det gäller att skydda vårt klimat är att minska utsläppen av koldioxid, men metan är också en viktig växthusgas, och per molekyl mycket verksammare än koldioxid. En stor andel av metanutsläppen kommer från idisslare som kor och får, närmare bestämt från mikroorganismer i deras våm. Man har arbetat hårt för att finna metoder att minska utsläppen. Det senaste är att tillsätta ämnet 3-nitrooxypropanol till fodret. Man får då samtidigt minskat metanutsläpp och ökad mjölkproduktion.

En annan viktig metankälla är risfält, och genom ett samarbete mellan forskare i Kina, USA och Sverige har man gjort ett stort framsteg även när det gäller ris genom att överföra en gen från korn till riset

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor