Premium

Varför detta historieintresse?

Publicerad

Vi vet att historieintresset redan är stort, men är det omättligt? Till hösten utkommer två(!) nya historiskt populärvetenskapliga tidskrifter samt två(!) böcker om vardera Karl XII och Djingis khan.Intresset för historia brukar sättas i samband med en förändrad omvärld, där globalisering, it-samhälle, klimatförändringar, terrorism med mera gör oss rotlösa. I sådana situationer ökar behovet av att titta bakåt, se sammanhang och orsaker. Återstår att se om Djingis khan och Karl XII kan ge oss det.Bland forskarna är detta historieintresse i sig i fokus: det hetaste forskningsämnet i dag är om just historiebruk.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor