Världens konstigaste växter?

Publicerad

Thismia, felyktor, är ett växtsläkte med bortåt åttio kända arter, och fler hittas ständigt. Släktet är spritt över stora delar av jorden: Sydamerika, Sydostasien, Australien, Nya Zeeland; mest tropikerna, men även exempelvis Japan; ja, en art har tom. rapporterats från trakten av Chicago, fast den inte har återfunnits. Men en art från Malaysia som varit försvunnen i 150 år återfanns nyligen, så hoppet är kanske inte ute för USAs del heller. Fastän släktet har så vid spridning har varje art i allmänhet mycket begränsad utbredning. Från Afrika känner man konstigt nog ingen Thismia-art. Där finns däremot släktet Afrothismia. Det räknades tidigare in i släktet Thismia, men efter närmare undersökning har somliga forskare tom. flyttat över det till en annan växtfamilj. Thismia-arterna är inte nära besläktade med tallörten (Monotropa hypopitys), som vi har i Sverige, men har det gemensamt med den att de saknar klorofyll och livnär sig på att parasitera på svampar med en slags enkelriktad mykorrhiza. Blommorna är kanske det egendomligaste. Ståndarna hänger i «taket», rakt över pistillerna. Det verkar som upplagt för självpollinering, men man tror att det är små flugor som pollinerar Thismia.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor