Annons

Växthus läcker gift

Kemikalieinspektionens riktvärden överskrids, rapporterar Forskning & Framsteg.

Bäckar och åar nära växthusodlingar innehåller höga halter av bekämpningsmedel. Det visar nya analyser av vattenprover.

– Man har tidigare tänkt sig att växthus är slutna system. Men det stämmer inte, säger markforskaren Jenny Kreuger vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Hon leder en forskargrupp som har analyserat prover från flera vattendrag i Skåne där det finns växthusodlingar av grönsaker och prydnadsväxter i närheten. Samtliga vattenprover innehöll ett eller flera bekämpningsmedel i halter som överstiger Kemikalieinspektionens riktvärden.

Jenny Kreuger menar att jordbruket i stort har blivit bättre på att hantera kemiska bekämpningsmedel.

– Men inom trädgårdsodlingen finns uppenbarligen en hel del utrymme för förbättringar, säger hon till Forskning & Framsteg.

Publicerad: 
16 februari, 2010