Annons

Detta är spelberoende

Psykiatrins diagnosmanual DSM-5 kallar spelberoende för hasardspelsyndrom. Diagnosen gäller enbart spel om pengar. Den kräver att minst fyra av följande nio symtom gäller under minst ett år, och att de orsakar ”kliniskt signifikant lidande”. Dessutom ska inte spelbeteendet bero på en manisk period.

Upptagenhet Tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur man kan skaffa pengar för att spela med.

Tolerans Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spänningseffekten.

Kontrollförlust Har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande.

Abstinens Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta upp med sitt spelande.

Flykt Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression.

Jagar förluster Återvänder en annan dag för att vinna tillbaka bortspelade pengar.

Lögner Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av sitt spelande.

Sociala konsekvenser Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av sitt spelande.

Ekonomiskt beroende Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet.