Annons

Bokanmälan: När skyarna fick sina namn

Väderrapporten på tv ingår som en närmast daglig rutin för de flesta. Men man funderar sällan på vad som är ursprunget till de olika meteorologiska termerna för moln.

Annons

Varifrån kom cirrus, nimbus, stratus och cumulus? Britten Luke Howard intresserade sig vid sekelskiftet 1800 inte bara för att förklara molnens uppkomst och utveckling, han gav dem också poetiskt klingande namn. Latinet använde han för att "lärda män från olika nationer" lättare skulle acceptera hans klassificering. Howard gjorde faktiskt kometkarriär på sitt intresse för vattnets kretslopp i atmosfären.

Förutom att teckna Luke Howards öde och beskriva de tidiga molnens historia finner man i boken en skildring av det oerhörda intresse för naturvetenskap som blommade i Storbritannien vid slutet av 1700-talet och under det tidiga 1800-talet.

Molnens historia utges av Fahrenheit, ett nytt bokförlag vars ambition är att presentera populärvetenskapen, både den svenska och utländska.

Litteraturhänvisningar

Molnens idéhistoria. Hur skyarna fick sina namn

Hamblyn, Richard
Fahrenheit

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.