Annons

Sexuellt utagerande kvinnor lobotomerades

När lobotomi infördes i Sverige 1944 var det nästan bara kvinnor som opererades.

Annons

Av de 28 lobotomier som utfördes det året skedde 27 på kvinnor. En orsak var att kvinnorna var sexuellt utagerande, och det ansågs besvärligt, menar idéhistorikern Ulrika Nilsson, Stockholms universitet, som undersökt patientjournalerna. Läkarna noterade också om patienten var ogift, promiskuös eller homosexuell.

- Att så många kvinnor drabbades kan bero på att de tydligt avvek i de manliga läkarnas ögon, säger Ulrika Nilsson. Det fanns sedan tidigare en tradition av att operera kvinnor. De betraktades som ett kirurgiskt experimentfält. Dessutom ansågs kvinnligt sexuellt utagerande värre än manligt.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.