Annons

Ökad rasism i Ryssland

En demonstration mot invandring samlade drygt 6 000 människor i Moskva. 

Bild: 
DEMOTIX / Scanpix

Ökad rasism i Ryssland

Under kommunisttiden präglades den offentliga debatten i Ryssland av en uttalad antirasism. Men sedan Sovjetunionens fall har rasismen blivit mer framträdande i Ryssland.

Annons

Publicerad:

2013-09-05

Sociologen Nikolay Zakharov, verksam vid Södertörns högskola, har analyserat den alltmer framträdande rasismen i Ryssland. Han ser tre faktorer till förändringen.

För det första har en allmän liberalisering medfört att det blivit fritt fram för fler åsikter – även rasistiska. För det andra har marknadsekonomin medfört en ökad arbetskraftsmigration. Det har lett till att framför allt människor från tidigare sovjetrepubliker har kommit för att arbeta i Ryssland. I mötet med dessa har den ryska etniciteten kommit att värderas högre. Detta leder över till den tredje faktorn: den ökade identifikationen med det ryska. Efter Sovjetunionens fall behövdes en ny identitet – och för framför allt fattiga ryssar blir detta ett sätt att få en självkänsla, i kontrast mot minoriteter och grannfolk. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.