Annons

IQ-test.

Halva befolkningen beräknas ha ett IQ på mellan 90 och 110 enligt Wechslerskalan. Tillhör man de 2 procent som har mer än 131 poäng kan man gå med i Mensa, en förening för mycket intelligenta människor.

Bild: 
Istockhpoto

Intelligensen sjunker i Skandinavien

Den långa epoken då IQ har stigit i världen utmanas nu av fallande resultat i Skandinavien. Forskare befarar att denna trend kan komma att spridas till fler länder.

Annons

Publicerad:

2017-12-27

Under stora delar av 1900-talet har vi fått allt högre poäng i tester som mäter intelligenskvoten (IQ). Trenden har gällt så gott som alla länder där mätningar har gjorts. Effekten har beräknats till nästan 3 poäng per decennium när den varit som starkast. En av huvudförklaringarna är att 1900-talets skola och arbetsliv blivit allt mer abstrakt och rationellt, och att detta påverkat vårt sätt att tänka. Det här upptäcktes av den nyzeeländske statsvetaren James Flynn för ett par decennier sedan, och fenomenet kallas Flynn-effekten.

Men i en ny artikel i tidskriften Intelligence så visar James Flynn att IQ nu minskar i de skandinaviska länderna. Norge, Danmark och Finlands utveckling är påtagligt lika under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Det handlar om en genomsnittlig förlust på 0,23 IQ-poäng per år sedan 1990-talet. Inte mycket per år – men på sikt en kraftig effekt. Både Finland och Norge har alltså tappat flera poäng sedan 1990-talet. I Danmark är minskningen något mindre. Sverige saknar data för senare år, men har legat mycket nära grannländerna i mätningarna under 1990-talet. James Flynn tror därför att det sker en motsvarande minskning även i Sverige.

Kan vi vända denna nya trend?

– Jag vet faktiskt inte, säger James Flynn. Men det är långt viktigare att vi använder oss av den stora och faktiska ökning vi upplevt på lång sikt till något vettigt, än att bekymra oss över ett mindre fall. En bra sak vore om fler läste tjocka böcker, gärna om historia.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

24

Kommentarer

Mönstringstest är inget IQ-test. Varför alltid blanda ihop detta med ett riktigt IQ-test.

Vad mäter IQ testet? De jag känner med hög IQ och som skryter om det är inte de personer jag uppskattar.
Jag uppskattar de som tänker brett, gör något för andra, lever behärskad med tanke på miljön. De lever rättvist,
kan resonera och reflektera
DET är hög IQ för mig .

Jo visst, men nu finns det ett IQ test som mäter just IQ. Lite väl postmodernt att hävda något annat.

Håller med dig, Per!
Det finns många olika intelligenser eller förmågor, vilka alla behövs. Daniel Goleman skrev boken om emotionell intelligens, EQ. Susanna Ehdin skrev en intressant bok om holistisk intelligens, HQ, som försöker koppla ihop flera viktiga intelligenser under ett övergripande paraply. Social intelligens beskrevs t.ex. som SQ. En pedagogisk bok, ”Inlärningsrevolutionen”. beskrev 7 olika stilar eller begåvningar, som visuo-spatial, matematisk-logisk (klassisk IQ), musikalisk, social, språklig, intuitiv och kroppslig-kinestetisk. Tjing!

SQ är en typ av intelligens som inte är så vanlig och många tror sig besitta när de inte kunnat prestera högt på ett IQ-test. Det är ett slags utjämningstänkande i socialdemokratiskt tröstprisfantasi. Bara för att man ägnar sin tid åt att härma andras sociala mönster, bra eller dåliga, betyder det inte att man besitter en full Social Quotient. Dvs ska man tillskriva sig som en person med hög social kompetens, eller andra egenskaper, så måste man också kunna mäta det på ett korrekt sätt annars är det som att sätta en egendiagnos utan relevant utbildning och erfarenhet för att göra det.

Det duger gott och är dessutom det enda tillgängliga testet som gjorts under längre period och på stora befolkningsdelar.

Förvisso inte sin fullfjädrade form, men det kan ge väl ge en viss indikation varåt det barkar?

Det stämmer ju att mönstringstestet inte är ett IQ-test. Men det kräver likafullt att man kan koncentrera sig och motivera sig för en meningslösuppgift som mäter kognitiv förmåga och ordförråd samt i viss mån sunt förnuft/kunskap om hur saker fungerar (vilken burk blir varmast i solen - den svarta eller vita?).
Så om man får strykdåligt resultat på testet så kan det ju bero på:
1) man skiter i resultatet
2) man tror inte man kan och försöker inte
3) man vill misslyckas
4) man kan inte

Några av ettorna på testet kan säkert ha riktigt hög IQ - men de andras som saknar motivation eller fallenhet verkar alltså dö tidigare.

Kan bero på att kvinnor kan välja sämre män som fäder eftersom männens försörjningsansvar är borttaget.

Ja, för det var ju en skillnad som inträdde först på 70-talet...

Kan hänga ihop med alltför tillrättalagt och ego liv, med fokus på att ha istf att åstadkomma något större: för andra.

Intressant! Mönstringstester har ju också visat att den fysiska förmågan har blivit sämre, så vi som är medelålders nu har kanske många fördelar jämfört med 90-talisterna. Mindre läsning är säkert en förklaring, och de senaste decenniernas fokus på så kallad social intelligens/EQ har nog också spelat en viss roll.
Man kommer osökt att tänka på filmen Idiocracy...
http://www.imdb.com/title/tt0387808/

Ja, datorerna gör ju mer än halva jobbet åt de flesta..förutom de som programmerat dem.
Dagens teknik gör att folk tänker mindre än tidigare utom de få som utvecklar ny teknik. (Fadt de tar hela tiden hjälp av äldre teknik de med)
IQ skjuts sakta ifrån oss till datorer....

Relaterat: "since 1990, even as IQ scores have risen, creative thinking scores have significantly decreased." https://www.nesacenter.org/uploaded/conferences/SEC/2013/handouts/Kim_Cr...

kan bero på frekvensen på mobiltelefonernas signaler i europa , kanske de påverkar oss mer än vi tror.kan också bero på att kvinnorna försörjer sig själva som tidigare sagts, det innebär troligen andra val av partner vilket på långt sikt kan ge "sämre" avkomma. Kan också bero på invandring från länder där de är dåliga på iq test, men om finland med sin låga invandring minskar så talar det emot detta. Men största öndringen beror väl på vilka som gjort testen, kanske andra(de som inte var smarta) och färre män som mönstade i senare år om alla tester tagits från mönstringen. Eller så ändrades testerna..

Så undersökningen gällde bara 2 av de 3 Skandinaviska länderna (men 3 av de 5 nordiska länderna), däribland inte Sverige. Rätt uppfattat?

Fallande intelligens beror rakt inte på skolornas ökade eller minskade kvalitet. Hur intelligent man är kan inte skolan göra något åt. Snarare kanske marknadsekonomin eller andra samhällssystem belönar eller gynnar intelligens. Det kan till och med vara tvärtom - att marknaden vinner på lättlurade människor. Inte heller säkert att det naturliga urvalet gynnar intelligenta människor - tvärtom. ..

Om detta hade varit en seriös artikel hade man jämfört IQ i olika länder och perioder och försökt dra slutsatser lite mer avancerade än att vi läser för få tjocka böcker om historia. En frågan man skulle kunna ställa är hur den senare tidens ökade invandring påverkat. En artikel som bara skriver om några mätvärden utan analys duger inte!

Utöver att svenska skolan är skit, så kan det nog ha att göra med att många av de nya svenskarna inte prioriterar utbildning i samma grad som andra.

Orsaken till iq-fallet låter sig nog inte så enkelt förklaras. Men man borde nog göra en grundlig studie i detta i någon myndighet som egentligen inte behöver offentliggöras, och att de börjar fundera över olika scenarion för samhället utifrån de långsiktiga strategier man har för ett rike som sträcker sig över politikens fyraåriga mandatperioder.

Frågor att ställa är, hur kommer Sveriges konkurrenskraft bero på intelligensnivån? Kan vi ha kvar kärnkraften på sik, etc? Måste vi ha andra nationer eller folk som tar hand om kvalificerade tjänster och styrning av våra samhällsfunktioner för att den kommande befolkningen inte besitter de egenskaper som behövs?

Jag föreslår filmen Idiocracy som nyårsdagsmatiné för dem som inte sett den. Det är väl för all del en dramatisering mer än dokumentärfilm, inte desto mindre intressant för det.

https://www.youtube.com/watch?v=BBvIweCIgwk

Jag tycker att man ska se lite nykter på dessa undersökningar det är en utomstående och ej bevisad,så jag kan säga så här:vi har haft en kraftig invandring som kanske ännu ettablerad i samhället och många av dom kommer att nyttjas på högre nivå.Man ska inte gå i gamla mönster då går man i gamla spår och kommer ingen vart,det är så många andra förut men misslyckats.

Ja idag läser vi ju saker på sociala medier och delar utan att tänka själva och vi tycker vi är bra när vi delar utan att se efter vad ligger bakom det vi tar kollar inte källkritiken.. Sociala medier serverar allt och en del är allätare en del kräsnare.

Ofta i en konflikt hör vi en part och en blir den gode den andra den onde det tar oss mindre än en minut att välja sida....

och om det varit våld och hat inblandad fortsätter vi i samma spår.. tex den här idioten har tagit min plånbok.... då följer en lång tråd " jävla idiot... hoppas fanskapet åker dit.. jävla pucko "osv.. det kan v bli väldigt långa trådar men egentligen kanske det var så att någon tappat sin plånbok när personen råkade stöta på varandra...för vi läser rubriker inte hela artiklar

Finland ingår inte i Skandinavien. Finland ingår i "Norden". Skandinavien är: Danmark, Sverige, Norge. (på tal om IQ)