Annons

Bild: 
Maria Embertsén

Om skogsbrukets ekologi, ekonomi och filosofi

Annons

Publicerad:

2020-10-24

Ola Engelmarks bok Skogen på andra sidan hyggena är en bitvis filosofisk betraktelse av livet som skogsägare. Den innehåller också handfasta tips till den som vill bedriva ett skogsbruk som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Den sistnämnda aspekten, social hållbarhet, är svårdefinierad och sällan diskuterad. Här gör författaren en stor insats tycker jag. ”Sverige och andra skogsländer behöver ett nytt yrke: skogsdesigner”, konstaterar han, ”en länk mellan skogsägare och allmänhet”. Ola Engelmark är ekolog och drar sig inte för att gå ut i skogen med motorsågen om det behövs. Därför är det upplyftande att läsa hans insikter om skogens mjuka värden. Men kanske är det ett släktdrag. Hans far, som också var skogsägare, upplevde framväxten av det moderna industrijordbruket där målet nästan alltid är slutavverkning, kalhuggning. Fadern ångrade sina kalhuggningar på ålderns höst – det var i ”skogen på andra sidan hyggena” som man fortfarande kunde hitta något värdefullt.

Ola Engelmark har mycket att berätta om skogsskötsel och skogsekologi. Men han låter också många andra komma till tals i boken: nytänkande skogsägare, biologer, filosofer, jägmästare, miljöaktivister, en psykolog och till och med en olympisk mästare. Boken är välskriven och lättläst – man behöver inte vara skogsägare för att uppskatta den.

Litteraturhänvisningar

Skogen på andra sidan hyggena. Om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten.

Ola Engelmark
Carlssons förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.